İlim nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İlim sözcüğünün önündeki üslü b harfinden oluşan bilim yazısı
 
  1. Bir şey hakkında bilgisi olmak, o şeyi öğrenmiş bulunmak, bilmek, biliş: İlim ilim bilmektir / İlim kendini bilmektir / Sen kendini bilmezsen / Ya nice okumaktır (Yunus Emre).
  2. Evrenin veya evrendeki oluşların bir kısmını deneye, gözleme ve gerçeklere dayanarak sistematik olarak inceleyen ve bunlara ait yasaları çıkarmaya çalışan bilgi sistemi, bilim. İlim evreni ve olayları, ilahi ve dünyevi veriler ile açıklarken, bilim sadece ve sadece kanıtlanabildiği verilere dayanır ve ilim-bilim arasındaki en belirgin fark budur denilebilir.
  3. Belli bir konu hakkındaki bilgiler bütünü: Fizik ilmi, Manevi ilimler.


  • İlim adamı: Bilim adamı, bilgin, alim.
  • İlim ve amel: Kuram ve uygulama, teori ve pratik.
  • İlmini almak: (deyiminin anlamı) Bir işin özelliklerini en ince ayrıntılarına kadar öğrenmek: Ustasının ilmini almış.
( 0 soru/yorum )