Vakfe nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Arafat dağında vakfe yapan kalabalık hacı topluluğu
Arafat dağında vakfe yapan hacılar
  1. Durma, ayakta durma, duraklama, duruş, bekleyiş: Belki yeni hamleler için bu gibi vakfeler lâzımdı. (A. S. Ünver)
  2. (din) İslam'da hac ibadetinin yerine getirilmesi gereken şartlarından olarak hacıların arife günü Arafat dağına çıkıp bir süre durmalarına (beklemelerine) verilen ad: Arafat vakfesi, insanın kıyamet günü Allah'ın huzurunda bekleyişini hatırlatır. (...) O, müminin, Rabbinin huzurunda imanla, sebatla, umutla gerçekleştirdiği bilinçli bir duruştur. (Hadislerle İslam 2)
  3. (din) Kur'an okunurken duraklanacak yerleri gösteren işaret ve böyle bir işaret olan yerde duraklama: Kur'an tilavetinde bir ayete ya da parçaya karşılık gelen kısımlar duraklamalarla birbirlerinden açıkça ayrılmıştır. Estetik öneme sahip bu ayrım vakfe olarak adlandırılır. (İ. R. el-Faruki)
  4. (tasavvuf) Seyr ü sülûkte iki makam arasında duraklama hali: "İki makam arasında durup kalmak" demek olan vakfe bu noktada ortaya çıkar. Durmanın sebebi, sâlikin önceki makamdan kalan yükümlülüklerini tamamlaması ve yeni makam için gerekli hazırlıkları yapmasıdır. (T.D.V. İslam Ansiklopedisi)
( 0 soru/yorum )