Baba ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Babasının sırtına binmiş bir kız çocuğu
Baba kız
İçinde "baba" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Baba himmet, oğul hizmet: (atasözünün anlamı) Büyüklerin, kendilerine yardım ellerini uzatmalarını istemek için, küçüklerin görevlerini yerince yapmaları gerekir.
 • Baba kırk oğlu beslemiş, kırk oğul bir babayı beslememiş: Babalar, kaç tane olursa olsun çocuklarına bakar da çocuklar babalarına bakıp gereksinimlerini karşılamaz.
 • Baba koruk (erik, ekşi elma) yer, oğlunun dişi kamaşır (Baba eder oğul öder): Babanın yaptığı kötü işin cezasını çocuk çeker.
 • Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana: Sorumlu, akıllı bir evlat baba malına güvenmez, kendi yaşamını kendisi kazanır.
 • Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş: Babalar çocukları için büyük özverilerde bulunurlar, ama çocuklar babaları için küçük bir özveride bulunmazlar.
 • Baba vergisi görümlük, koca vergisi doyumluk: Bir babanın kızı için harcadığı para, hazırladığı çeyiz göstermelik olmaktan ileri geçemez. Kızın yaşam boyu süren büyük giderlerini kocası üstlenir.
 • Babanın (atanın) sanatı oğula mirastır: Çocuk daha küçük yaşta ister istemez babasının sanatıyla ilgilenir ve giderek bu sanatı öğrenir. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır.
 • Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır: Malı kendi emeğiyle değil de miras yoluyla elde eden kişi, onun ne büyük çabalar harcanarak kazanılmış olduğunu değerlendiremez.
 • Babasının akçası, anasının bohçası (ona, kıza koca bulur): Çirkin, kusurlu bile olsa zengin bir kız evde kalmaz.
 • Babayla oğlanın pabucu bir olunca, evde kavga eksik olmaz: (atasözünün anlamı) Ortak mal, babayla oğul arasında bile anlaşmazlık çıkarabilir.
 • Bir baba dokuz evladı besler, dokuz evlat bir babayı beslemez: Bir baba, çocukları ne kadar çok olursa olsun hepsine bakar da çocuklar, babalarına bakmayı hep kardeşlerinden bekledikleri için, babaları ortada kalabilir.

Bakınız Baba ile ilgili deyimler.
( 0 soru/yorum )