baba:

Baba ile ilgili deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Baba bebek sevgisi, babasının burnunu ısıran çocuk
Babalık işte
İçinde "baba" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Baba adam: Ağırbaşlı, temiz yürekli, iyiliksever, yaşlıca, olgun adam.
 • Baba değil tırabzan (iskele) babası! (deyiminin anlamı) Hayırsız, ilgisiz, duygusuz, acımasız babalar için söylenir.
 • Baba hindi gibi kabarmak: Hiddetlenmek, şişinmek.
 • Baba nasihati: Kendinden daha küçük ya da daha deneysiz birine verilen öğüt.
 • Babaları tutmak: Öfkelenmek.
 • Babana (babasına) rahmet: "Allah senden razı olsun" gibi, hoşnutluk anlatan bir deyim. Bir söze ya da işe olumlu bir yolda karışan kimseye söylenir.
 • Babana yuttur: (argo) Sen onu külahıma anlat, kimi kandırıyorsun.
 • Babanın malı mı? Bir şeyi haksız ve hoyratça kullananları uyarıp kınamak için söylenir.
 • Babanın oğlu mu? Bir kimseyle ilgilenmenin gereksizliğini anlatır.
 • Babanın şarap çanağına (aşık kemiğine): Hoşnutsuzluk belirten kötü söz.
 • Babasına rahmet okumak: Birisi için iyilik düşünmemek.
 • Babasının hayrına: (deyiminin anlamı) Salt iyilik olsun diye, hiçbir çıkar gözetmeksizin.
 • Babasının malı gibi kullanmak (yemek): Kullanılmasında bir kısıntı ya da sakınca olmamak.
 • Babasının oğlu: Her bakımdan babasına benzeyen evlat, hık demiş babasının burnundan düşmüş.
 • Babasız oğlan doğurtmak: (argo) Bir şeyde zorluk çıkartmak.


Bakınız Baba ile ilgili atasözleri.