aşk:

Aşk nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 1
Sevgi enerjisi saçan bir kalp
Aşk
 1. Birine duyulan güçlü ve tutkulu sevgi, sevda.
 2. Güçlü sevgi ve bağlılık duygusu.
 3. Aşk, bir başka varlığa karşı duyulan ve aynı anda birden fazla varlığa duyulamayan derin sevgi.


 • Aşkta kazanmak: Sevgisine, aşkına karşılık görmek.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "aşk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Aşk ateşi: Aşk.
 • Aşk ateşiyle yanmak: → Aşkından yanıp tutuşmak. Aşırı ölçüde tutkun olmak, aşkta ölçüyü yitirmek.
 • Aşk elinden: Aşk yüzünden.
 • Aşk etmek: "Hızla tokat atmak" anlamına gelen tokat aşk etmek deyiminde geçer.
 • Aşk yuvası: Sevgi ve mutlulukla dolu olan yer.
 • Aşka gelmek: Coşmak, şevk ve heyecana kapılmak, coşkunluk göstermek.
 • Aşkından kül olmak: (deyiminin anlamı) Aşkından ölmek.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "aşk" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Aşk ağlatır, dert söyletir: (atasözünün anlamı) Her ruhsal durum, kendisine uygun bir davranışla ortaya çıkar.
 • Aşk olmayınca meşk olmaz: Sevilmeden yapılan, benimsenmeyen bir çalışmadan hayır gelmez.
( 1 soru/yorum )

1 soru/yorum:


Anonim:
aşk, kalbin delirmiş hali
12.9.15