Aşk nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Sevgi enerjisi saçan bir kalp
Aşk
 1. Karşı cinsten birine duyulan güçlü ve tutkulu sevgi, sevda: Güzelliğin on para etmez / Şu bendeki aşk olmasa (Aşık Veysel)
 2. (tasavvuf) Yaratıcı'ya duyulan yüce ve güçlü sevgi: Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek / Mecnunlara Leyla gerek, bana Seni gerek Seni... Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri / İsteyene ver Sen onu, bana Seni gerek Seni (Yunus Emre)
 3. Güçlü sevgi ve bağlılık duygusu: Bilim aşkı. Özgürlük aşkı.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Aşka düşmek: Aşık olmak: Kerem der ki, aşka düştüm / Aslı'mla tenha buluştum / Kaynayıp kaynayıp coştum / Uyumuşum doymamışım.
 • Aşkta kazanmak: Sevgisine, aşkına karşılık görmek.
 • Aşk olsun:
  1. Mevlevi ve Bektaşi dervişleri arasında selamlama sözü: Hafifçe durdu, bana doğru tebessümünü devam ettirerek gönlünü diline vermişçesine aşk olsun, dedi. Aynı güzellikte bir kez daha, aşk olsun Mevlana, dedi. (M. A. Konukçu)
  2. Beğenilecek bir şey yapana "aferin" sözcüğünden daha güçlü bir anlamda söylenirse de, çoğu kez ters deyişle kınama ve sitem anlatır: Aşk olsun, insan bir telgraf çekip geleceğini haber vermez mi?


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "aşk" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Aşk ateşi: Aşk ile olmak, aslolanla şiddetli birleşme isteği duymak ve bunun giderek artması hali: Aşk ateşi bir saldırdı mı kendinden başka ne varsa siler süpürür, yakar gider; her şey de yandı mı, işte o vakit neşeyle otur, güzel güzel gülmeye koyul. (Mevlana)
 • Aşk ateşiyle yanmak (Aşkından yanıp tutuşmak): Aşırı ölçüde tutkun olmak, aşkta ölçüyü yitirmek.
 • Aşk elinden: Aşk yüzünden: Ben Yûnus'u bîçâreyim / Baştan ayağa yâreyim / Aşk elinden âvâreyim / Gel gör beni aşk neyledi? (Yunus Emre)
 • Aşk etmek: "Hızla tokat atmak" anlamına gelen "tokat aşk etmek" deyiminde geçer: Leylâ, ona öyle şiddetli bir tokat aşk etti ki ölü gibi kendinden geçip yere serildi. (E. Sarı)
 • Aşk yuvası: Sevgi ve mutlulukla dolu olan yer.
 • Aşka gelmek: Coşmak, şevk ve heyecana kapılmak, coşkunluk göstermek: Coşup aşka geldi gönül, ettiği kusur değil; Aşka düşen kişiye el pençe divan dur, eğil! (H. Yolcu)
 • Aşkından kül olmak: (deyiminin anlamı) Aşkından ölmek: Dağda olur mu harman / Aşka olur mu ferman / Aşktan yandım kül oldum / Külde kalır mı derman.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "aşk" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Aşk ağlatır, dert söyletir: (atasözünün anlamı) Her ruhsal durum, kendisine uygun bir davranışla ortaya çıkar.
 • Aşk olmayınca meşk olmaz: Sevilmeden yapılan, benimsenmeyen bir çalışmadan hayır gelmez.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
aşk, kalbin delirmiş hali
12/9/15 23:54