Bekar nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bekarlık abidesi Beyaz
Bekarlık sultanlık
 1. Evli olmayan, evlenmemiş kimse: Bekardı ve evlenmeye de hiç niyeti yoktu. Ama otuz yaşlarını aşmaya başladığı günlerden birinde aşk şimşeği düştü gönlüne. (M. Uzun)
 2. Evli olduğu halde, ailesinden çoluğundan çocuğundan ayrı yaşayan kimse.


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Bekar kalmak (veya yaşamak): Evlenmeden kalmak.
 • Bekar odası: Taşradan, kırsal kesimden büyük kente gelmiş işçilerin, öğrencilerin tek başına ya da birkaçının bir arada oturduğu oda: Bekâr odalarının bir türü de müteehhilîn (evliler) odaları olup taşradan gelen ve iş bulup çalışan aileler buralarda barınmaktaydılar. Ancak müteehhilîn odalarına, bekârların alınması yasaktı. (Dünden bugüne İstanbul)
 • Bekarlık: Bekar olma durumu: [Bıktım] Yatak sermek derdinden / Usandım pişirmekten: / Her gün pilâv yemekten / Ah bekârlık, bekârlık...


İlgili atasözleri ve deyimler


İçinde "bekar" kelimesi geçen atasözleri deyimler ve açıklamaları:

 • Bekar gözü ile kız alma, gece gözü ile bez alma: Bazı durumlar kusurların görülmesine engel olabilir. İyice ve gereği gibi araştırılmadan yapılan işler sonradan sıkıntı çıkarabilir.
 • Bekar gözü, kör gözü: Bekar erkek, evlenme coşkusu içinde olduğundan evleneceği kızın kusurlarını görmez.
 • Bekara karı boşamak kolay: (atasözünün anlamı) Başına iş gelmeyen kişi, o iş üstünde sağlıklı yargı veremez: Tabi hoca bekara karı boşamak kolaydır. Sen nasıl olsa müdür değilsin. Kaymakam Beyle ben muhatap olacağım. Sen kaymakama böyle bir kararı söyleyebilir misin? (A. F. Bak)
 • Bekarın parasını it, yakasını bit yer: Bekar yaşamı düzensizdir, harcamalar yerini bulmaz, giyim kuşama özen gösterilmez, temiz olunmaz.
 • Bekarlık maskaralık: Kendine çeki düzen veremeyen bekarların yaşantısı hiç de özenilecek bir yaşantı değildir.
 • Bekarlık sultanlık: Bekarlara göre, kendi yaşantıları, kimse kendilerine karışmadığı için sultanlık gibidir. Diledikleri şeyi diledikleri anda yaparlar, başına buyrukturlar: Bekarlık sultanlıksa bu çamaşır yıkamak niye?
( 0 soru/yorum )