Bekar nedir ne demektir? Bekar ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bekarlık abidesi Beyaz
Bekarlık sultanlıktır
 1. Evli olmayan, evlenmemiş kimse: Bekardı ve evlenmeye de hiç niyeti yoktu. Ama otuz yaşlarını aşmaya başladığı günlerden birinde aşk şimşeği düştü gönlüne. (M. Uzun)
 2. Evli olduğu halde, ailesinden çoluğundan çocuğundan ayrı yaşayan kimse.


Bekar ile ilgili birleşik kelime ve fiiller


 • Bekar kalmak (veya yaşamak): Evlenmeden kalmak: Acaba ben evleniyorum, o bekar kaldı diye mi dertlenir (B. Aksu). Uzak bir semtte, bekar yaşıyordu. (Ö. Lekesiz)
 • Bekar odası: Taşradan, kırsal kesimden büyük kente gelmiş işçilerin, öğrencilerin tek başına ya da birkaçının bir arada oturduğu oda: Bekâr odalarının bir türü de müteehhilîn (evliler) odaları olup taşradan gelen ve iş bulup çalışan aileler buralarda barınmaktaydılar. Ancak müteehhilîn odalarına, bekârların alınması yasaktı. (Dünden bugüne İstanbul)
 • Bekarlık: Bekar olma durumu: [Bıktım] Yatak sermek derdinden / Usandım pişirmekten: / Her gün pilâv yemekten / Ah bekârlık, bekârlık...


Bekar ile ilgili atasözleri ve anlamları


İçinde "bekar, bekarlık" kelimeleri geçen atasözleri ve açıklamaları:
( * yaygın bilinen )

 • Bekar gözü ile kız alma, gece gözü ile bez alma (yaya gözü ile at alma)*:
  1. Bekâr erkek arzu ve istek dolu olduğu için evleneceği kızın kusurlarına dikkat etmez.
  2. Bazı durumlar kusurların görülmesine engel olabilir. İyice ve gereği gibi araştırılmadan yapılan işler sonradan sıkıntı çıkarabilir.
 • Bekar gözü, kör gözü*: Bekar erkek, evlenme coşkusu içinde olduğundan evleneceği kızın kusurlarını görmez.
 • Bekara karı boşamak kolaydır* (Bekara avrat boşaması kolaydır): (atasözünün anlamı)
  1. Hiç evlenmemiş insan evlenip de boşanmanın ne kadar ağır bir yük olduğunu bilemez.
  2. Başına iş gelmeyen kişi, o iş üstünde sağlıklı yargı veremez: Tabi hoca bekara karı boşamak kolaydır. Sen nasıl olsa müdür değilsin. Kaymakam Beyle ben muhatap olacağım. Sen kaymakama böyle bir kararı söyleyebilir misin? (A. F. Bak)
 • Bekarın ahmağı düğünde kız beğenir: Genç ve tecrübesiz erkeklerin evlenecekleri kızı seçerken kolayca yanılabileceklerini ifade eder. Düğün gibi sosyal ortamlarda görülen yüzeysel özelliklere kapılarak yanlış kararlar verebileceklerini ima eder.
 • Bekarın mekânı sorulmaz: Bekar bir erkeğin sorumlulukları olmadığı için nerede kaldığının veya nerede olduğunun pek önemli olmadığını ifade eder. Bekar kişinin evinde onu bekleyen kimse olmadığı için, istediği yerde kalabilme özgürlüğüne sahip olduğunu anlatır.
 • Bekarın parasını it, yakasını bit yer* (Bekarın boynunu bit yer, tutup biriktirdiğini it yer): Bekar bir kişinin hayatının düzensiz olduğunu, parasını verimli kullanamadığını ve kişisel bakımına özen göstermediğini ifade eder. Bekar yaşamı düzensizdir, harcamalar yerini bulmaz, giyim kuşama özen gösterilmez, temiz olunmaz.
 • Bekarlık maskaralık*: "Kendine çeki düzen veremeyen bekarların yaşantısı hiç de özenilecek bir yaşantı değildir" anlamında kullanılan bir atasözü.
 • Bekarlık sultanlıktır* (Bekarlık gibi sultanlık olmaz): Bekarlara göre, kendi yaşantıları, kimse kendilerine karışmadığı için sultanlık gibidir. Diledikleri şeyi diledikleri anda yaparlar, başına buyrukturlar: Bekarlık sultanlıksa bu çamaşır yıkamak niye?
 • Dul karı, şeytan karı, aldatır alır bekarı: Dul kadınların özellikle bekar erkeklere ilgi gösterdiklerini ve onları kolayca etkileyebileceklerini ifade eder.
 • Gerdeğe girmeyen boş olur: Evlilik işlemleri tamamlansa da bile bir insan gerdeğe girmediği sürece bekâr sayılır.
 • Gönül verme evliye, eve gider unutur: Bekâr kadın, evli erkeğin kendisine duyduğu yakınlığa aldanmamalıdır: evli erkek ne olursa olsun karısına bağlı kalır.
 • Varsa eşin rahattır başın, yoksa eşin zordur işin: Evli olan kişinin yaşamı bekar kişinin yaşamına oranla daha düzenlidir.
( 0 soru/yorum )