Ayıp nedir ne demektir? İlgili atasözü deyim ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Ahlak kurallarına aykırı olan utanılacak durum ya da davranış: Ne mutlu o kimseye ki kendi ayıbını görür. (Mevlana)
 2. Eksiklik, kusur: Ayıp değil ya, ben aslardan oldum bittim hoşlanmam (H. Taner). Bu malın ayıbı yok.
 3. (ünlem) "Bu utanılacak bir şeydir" anlamında söylenir: "Ayıp, ayıp! Ben senin anneni elimde büyüttüm. Hiç insan bacısına öyle şeyler söyler mi?" der. (H. Z. Uşaklıgil)
 4. Utanç veren, utanç verici, utandırıcı: Ne ayıp söz!


İlgili birleşik kelime ve fiiller


 • Ayıp aramak: Kusur bulmaya çalışmak: Ayıp arayıp bulmak, zafer kazanmak değil, şeytana ve nefse yenik düşmektir. (S. Uçar)
 • Ayıp davası: (hukuk) Alıcının, satıcı aleyhine malın ayıplı (kusurlu) olması nedeniyle açtığı dava.
 • Ayıp düşmek (kaçmak, olmak): Yakışıksız olmak, uygun olmamak: Büyük mazi dediğimiz bu milli kökü kurutmak bir millet olarak bizlere ayıp düşmez mi?
 • Ayıp etmek (yapmak): Yakışıksızca davranmak: "Ayıp ettim sanırım" dedim içimden. (A. Ilgaz)
 • Ayıp sallamak: (argo) Uygunsuz bir davranışta bulunmak.
 • Ayıp saymak: Yakışıksız, yersiz, kusurlu olarak kabul etmek. Kendi nefsinde görmediğin ayıbı başkasında görmen, ayıp olarak sana yeter. (Hz. Ömer)
 • Ayıp yerler: Vücutta örtülü tutulması gereken yerler.
 • Ayıbını örtmek: Kusurunu gizlemeye çalışmak.


İlgili deyim ve atasözü


İçinde "ayıp" kelimesi geçen atasözü deyim ve açıklamaları:

 • Ayıptır söylemesi: (deyiminin anlamı) Övünmek gibi olmasın ama: Ayıptır söylemesi, belli etmemeye çalışarak ikisine de yardım ediyordum. (A. Nesin)
 • Ayıpsız yar arayan, yarsız kalır: (atasözünün anlamı) Hatasız güzel olmaz, "Eşim kusursuz olmalı" diyen eş bulamaz.
( 0 soru/yorum )