Töre nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir Göktürk yazıtı üzerine yazılmış töre yazısı

  1. Bir toplumda kabul görerek yerleşmiş ve sonraki nesillere aktarılmış davranış ve yaşam kurallarının, gelenek ve göreneklerin tümü, adet: Töre, dokunulmazlığı olan ve kutsal sayılan prensiplerdir... Töre, kaynağı itibariyle kutsal ve atalar kültüyle ilgili olan, Türk toplum hayatının ilk devirlerinden beri hayatı tanzim eden manzumeler bütünüdür.
  2. Bir topluluktaki ahlaki davranış biçimleri, adap: Kültürün içine taşınmış, objektivize olmuş ahlaka töre denir veya törenin büyük bir kısmı ahlakı korumaya çalışır. (İLESAM, 1999)
( 0 soru/yorum )