Toynak nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tek ve çift toynakları gösteren çizim
Tek ve çift toynak
Toynak, bitkilerle beslenen birçok memeli hayvanın ayak parmaklarını koruyan, yapısı tırnağa benzeyen sert kaplamalardır. Tırnak ve boynuzda olduğu gibi toynakların da temel bileşeni keratindir. Katmanlar halinde büyür ve en sert katman en dıştaki katmandır. Üstüne basıldıkça aşınmasına rağmen hayvanın hayatı boyunca devamlı olarak uzamaktadır.

Toynaklar, hayvanların sert yüzeylerde ayakları zarar görmeden uzun mesafeler boyunca yürümelerine olanak sağlar. At, eşek, zebra, gergedan ve tapir gibi hayvanlar tek toynaklı hayvanlarken; koyun, keçi, geyik, sığır, deve, manda, bizon, antilop, su aygırı, ceylan, zürafa ve domuz gibi hayvanlarda çift toynaklı hayvanlardır.
( 0 soru/yorum )