Törpü nedir? Törpülemek ne demektir? Anlamı

Çeşitli boy ve şekillerde saplı ahşap törpüleri
Ağaç törpüleri
Törpü, bir şeye kabaca şekil vermek ya da bir şeyin yüzeyindeki pürüzleri gidermek ve düzgünleştirmek için o yüzeye sürtülen, üzerinde çeşitli şekil ve büyüklüklerde aşındırıcı ve pürtüklü çıkıntılar bulunan, sert, ensiz ve saplı olan çelik el aracı. Zaman denilen bir törpü vardır; doğayı da tüm yaratıkları da durmadan törpüler. (İlgili cümle kaynağı: M. Zaptikar)

Tırnak törpüsü
Tırnak törpüsü
  • Törpülemek:
    1. Törpüyü sürterek aşındırmak ya da düzeltmek. Tırnakları törpülemek.
    2. (mecazi) (Kaba insan ya da sert davranış için) İnceltmek, yumuşatmak, yola sokmak. Duygularını törpülemek.
( 1 yorum )
1 yorum:

Unknown
hfhfhjgkjkg
16.6.20