Trakit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşitli renk ve desenlerde trakit kayaçlar
Trakit kayaçlar
Trakit, (yerbilim) içinde aynı yönde dizilmiş dikdörtgen sanidin fenokristleri bulunan, alkali feldispatlardan oluşan, az miktarda kuvars ya da oligoklaz içeren, genellikle gri, bazen beyaz, pembe ya da sarımtırak renkte, ince taneli ve pürüzlü yüzeyli magmatik bir kayaçtır. Genellikle volkanik bölgelerde ana bazaltik lavlardan demir, magnezyum ve kalsiyum minerallerinin kristalizasyonu ve soyutlanması ile oluştuğu düşünülmektedir.
( 0 soru/yorum )