Tröst nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tröst yazısı altında ellerini üst üste koyarak birleşmiş iş adamları
Tröst (iktisat), aynı sektördeki birçok işletmenin, rekabeti kaldırmak ve tekelleşmek amacıyla, sermayelerini birleştirip tek bir yönetim altında toplanarak oluşturdukları dev kuruluştur. Tek bir sanayi kolundaki işletmelerin kaynaşmasından doğan tröstlere yatay tröstler, ham madde üretimini de kapsayan tröstlere düşey tröstler denir. Aynı malın üretimini yapan işletmelerin kaynaşmasına bir türden (homojen) tröstler, ayrı malların üretimini yapan işletmelerin kaynaşmasından meydana gelen tröstlere de ayrı türden (heterojen) tröstler adı verilir.
( 0 soru/yorum )