tortu:

Tortu nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Deney tüplerindeki sıvı içinde çeşitli renklerdeki tortular
Tortu
  1. kimya Sıvıların içinde çözünmeden bulunan ya da sıvının kimyasal yapısının bozulmasıyla ortaya çıkan parçacıkların ayrışarak çökmesiyle oluşan tabaka, çökelti.
    Şarap küpünün dibindeki tortu toprağa benzer ve şarabın dibine çökmüş halde bulunur. (A. N. Tarlan)
  2. mecazi Bir şeyin bayağı, işe yaramaz duruma gelmiş olanı.
    Belki ben temiz kalpli biri olabilirdim, ama onun kıyısında köşesinde birikmiş, atılması gereken tortular yok muydu? (M. Güneş)
  3. mecazi Kalıntı.
    Aslolan unutulmuş ama geride garip, tanımlanmamış bir burukluk tuhaf bir tortu bırakmıştır. (M. Ö. Sezer)