Trombon nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kulis sürgüsü hareket eden trombon animasyonu
Trombon
Trombon (müzik) genellikle pirinçten üretilen, en temel haliyle, S şeklinde bükülmüş uzun, metal, silindirik bir borudan oluşan, hareketli sürgüsü ile değişik tonlarda sesler elde edilen ve trompetten bir oktav daha düşük olan bir üflemeli çalgıdır. Fincan biçimli ağızlığına dayanan dudakların üflerken titreşmesiyle ses çıkarır. Alt uçlarında birleşen iki paralel borudan oluşan ve ileri-geri hareket ettirildiğinde çalgının toplam boru uzunluğunu değiştiren ve "kulis" adı verilen teleskopik bir sürgüsü vardır. Yedi farklı pozisyonu olan bu sürgü trombonun farklı notalarda ses çıkarabilmesini sağlar: boru uzunluğu arttıkça ses pesleşir, kısaldıkça tizleşir.

Trombon, ilk defa 15. yüzyılda kullanılmıştır. Trombon kelimesi İtalyanca tromba (trompet) sözcüğü ve -one ("büyük" anlamına gelen bir son ek) ekinden türemiştir, ve "büyük trompet" anlamına gelir. Tenor, bas, kontrbas, alto ve soprano gibi çeşitleri bulunur ancak günümüzde en yaygın olanları tenor ve bas trombonlardır.
( 0 soru/yorum )