Kol nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Omuzdan ellere kadar uzanan bir kol görüntüsü
Kol
 1. İnsanın, omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan organı.
 2. Giysilerin, kolu saran bölümü.
 3. Ağaçlarda gövdeden ayrılan kalın dal.
 4. Makinelerde çekme ya da çevirme işlemlerinde kullanılan manivela. Vites kolu.
 5. (denizcilik) Bir halatı oluşturan bükülmüş lif demetlerinden her biri.
 6. Bir şeyin ayrıldığı bölümlerden her biri. Bilimin kolları.
 7. Görevleri gereği belli bir yörede dolaşan küçük asker topluluğu, karakol, devriye.
 8. İş takımı. Keşif kolu.
 9. (askeri terim) Eskiden, kanat.
 10. Dizi. Yürüyüş kolu.
 11. Kapı pencere gibi şeyleri açıp kapamaya yarayan tutamaç.
 12. (folk.) Köroğlu, Battal Gazi, Eba Müslim gibi halk hikaye ve destanlarının bölümlerinden her birine verilen ad. Köroğlu Destanının Bağdat Kolu.


 • (Birinin) Koluna girmek: Kolunu birinin koltuğu altından geçirmek.
 • Kol evi: Terzilikte, biçilmiş kol parçasının yerleştirileceği yerde, giysinin bedenine açılan oyuk.
 • Kol kemiği: Kolun omuz başından dirseğe kadar olan bölümündeki tek ve uzun kemik.
 • Kol saati: Kolun bilek kısmına takılan saat.


Ayrıca bkz.: Kol ile ilgili deyimler
( 0 soru/yorum )