Perde nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kruvaze fon perde ile birlikte zebra stor perdeden oluşan oda perdesi modeli
Perde
 1. Görünmeyi ve ışığı engellemek için pencereye asılan örtü: Odanın perdesi.
 2. İki yeri birbirinden ayıran şey: Betonarme perde, tahta perde vb.
 3. (müzik) Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık ya da incelik derecesi: Ses perdesi.
 4. (müzik) Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
 5. (tiyatro) Bir oyunun ana bölümlerinin her biri: Üç perdelik oyun.
 6. Tiyatro sahnesini açıp kapayan örtü: Perdenin kapanmasına rağmen alkışlar dinmedi. (derleme cümle)
 7. (hekimlik) Göz merceğinin ışık geçirmez hale gelmesi, katarakt.
 8. (mecazi) Doğruyu görmeye engel olan şey: Gözlerinde perde var, hakkı görmüyorsun.
 9. Gölge oyununda tasvirlerin arkadan ışık verilerek üzerinde oynatıldığı bez.
 10. Sinemada üzerine görüntünün düşürüldüğü bez ekran.

Perde ile ilgili deyimler ve anlamları


 • Perde arkası: Bir şeyin görünürde olmayan gizli yanı.
 • Perde arkasında (arkasından): Gizliden gizliye.
 • Perde inmek: (halk dilinde) Gözde katarakt hastalığı oluşması.
 • Perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz, arlanmaz.
( 0 soru/yorum )