perde:

Perde nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Kruvaze fon perde ile birlikte zebra stor perdeden oluşan oda perdesi modeli
Perde
 1. Görünmeyi ve ışığı engellemek için pencereye asılan örtü. Odanın perdesi.
 2. İki yeri birbirinden ayıran şey. Betonarme perde, tahta perde vb.
 3. (müzik) Bir müzik parçasını oluşturan seslerden her birinin kalınlık ya da incelik derecesi. Ses perdesi.
 4. (müzik) Bu ses derecelerini sağlamak için çalgılarda bulunup parmaklarla basılan yer.
 5. (tiyatro) Bir oyunun ana bölümlerinin her biri. Üç perdelik oyun.
 6. Tiyatro sahnesini açıp kapayan örtü. Perdenin kapanmasına rağmen alkışlar dinmedi. (derleme cümle)
 7. (hekimlik) Göz merceğinin ışık geçirmez hale gelmesi, katarakt.
 8. (mecazi) Doğruyu görmeye engel olan şey. Gözlerinde perde var, hakkı görmüyorsun.
 9. Gölge oyununda tasvirlerin arkadan ışık verilerek üzerinde oynatıldığı bez.
 10. Sinemada üzerine görüntünün düşürüldüğü bez ekran.

Perde ile ilgili deyimler ve anlamları


 • Perde arkası: Bir şeyin görünürde olmayan gizli yanı.
 • Perde arkasında (arkasından): Gizliden gizliye.
 • Perde inmek: (halk dilinde) Gözde katarakt hastalığı oluşması.
 • Perdesi yırtık (sıyrık): Utanmaz, arlanmaz.