Piroksen nedir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Piroksen kristali
Piroksen kristali
Piroksen (yerbilim) birçok magmatik ve metamorfik kayaçta bulunan önemli inosilikat mineraller grubudur. Genel formülü XY(Si, Al)2O6 olan piroksen grubunda X ile gösterilen element genellikle kalsiyum, sodyum, demir+2 ve daha nadiren çinko, manganez ve lityum iken Y daha küçük boyutlu iyonlarını temsil eder; örneğin kromyum, alüminyum, demir+3, magnezyum, kobalt, manganez, skandiyum, titanyum, vanadyum hatta demir+2 gibi. Piroksenler, silika tetrahedranın tek zincirlerinden oluşan ortak bir yapı paylaşırlar ve monoklinik ve ortorombik sistemlerde kristalize olurlar.
( 0 soru/yorum )