Piroksen nedir?


Piroksen kristali
Piroksen (yerbilim) birçok magmatik ve metamorfik kayaçta bulunan önemli inosilikat mineraller grubudur. Genel formülü XY(Si, Al)2O6 olan piroksen grubunda X ile gösterilen element genellikle kalsiyum, sodyum, demir+2 ve daha nadiren çinko, manganez ve lityum iken Y daha küçük boyutlu iyonlarını temsil eder; örneğin kromyum, alüminyum, demir+3, magnezyum, kobalt, manganez, skandiyum, titanyum, vanadyum hatta demir+2 gibi. Piroksenler, silika tetrahedranın tek zincirlerinden oluşan ortak bir yapı paylaşırlar ve monoklinik ve ortorombik sistemlerde kristalize olurlar.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.