Pi (π) sayısı nedir? Pi sayısı kaçtır nasıl hesaplanır?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yüzeyde uzayıp giden pi sayısı
Pi sayısı
Pi (π) sayısı yaklaşık olarak 3,14'e eşittir ve pratikte bu şekilde bilinir. İrrasyonel yani sonsuz (sayılamayan) bir sayı olan pi sayısının virgülden sonraki ondalık kısmı sonsuz uzunluktadır.

π = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628...
Pi sayısının nasıl hesaplandığının veya nasıl oluştuğunun gösterilmesi
Pi sayısı nasıl hesaplanır?

Bir dairenin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanan pi sayısı tüm dairelerde aynı sonucu veren matematiksel bir sabittir. Simgesi Yunanca "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan "π"dir.
( 0 soru/yorum )