Pi (π) sayısı nedir? Pi sayısı kaçtır nasıl hesaplanır?


Pi sayısı
Pi (π) sayısı yaklaşık olarak 3,14'e eşittir ve pratikte bu şekilde bilinir. İrrasyonel yani sonsuz (sayılamayan) bir sayı olan pi sayısının virgülden sonraki ondalık kısmı sonsuz uzunluktadır.

π = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628...
Pi sayısı nasıl hesaplanır?

Bir dairenin çevre uzunluğunun çap uzunluğuna bölünmesi ile hesaplanan pi sayısı tüm dairelerde aynı sonucu verdiği aynı zamanda matematiksel bir sabittir. Simgesi Yunanca "çevre" sözcüğünün ilk harfi olan "π"dir.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.