Pil nedir kısaca nasıl çalışır?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Pilin içini gösteren pil kesiti
Pilin yapısı
Pil, kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel enerjiye dönüştürülebilmesi için kullanılan, doğru akım veya sabit voltaj üretebilen bir veya daha fazla elektrokimyasal hücreden oluşan bir sistemdir.

Pilin kutup denilen iki ucu vardır. Bu uçlara devre bağlandığı takdirde bu devreye elektrik akışı sağlanır. Pilin üstteki kutbu artı (+) alttaki ise eksidir (-). Pilde elektrik eksi kutuptan artı kutba doğru akar yani elektronlar eksiden çıkıp artıya doğru hareket ederler.

Pilin nasıl çalıştığını gösteren animasyon
Pil nasıl çalışır
Bir maddenin elektron vermesi oksidasyon, elektron kazanması ise redüksiyondur. Oksidasyon ve redüksiyonun aynı anda meydana geldiği reaksiyonlar ise redoks reaksiyonları olarak bilinir ve aynı zamanda bu bir kuru pilin çalışma prensibidir.

Bu tür reaksiyonlarda maddelerden birisi elektron alırken diğeri elektron verir. Pil, kendiliğinden gelişen bir redoks reaksiyonunun ortaya çıkardığı enerjiden elektrik akımı üretebilen bir cihazdır. Anot (- eksi uç) oksidasyonun, katot (+ artı uç) ise redüksiyonun gerçekleştiği elektrottur.
( 0 soru/yorum )