Peyzaj nedir? Peyzaj mimarlığı ne demektir? Kısaca anlamları

Yayınlanma: 6.11.16 Düzenlenme: Soru/Yorum: 2
Bir binanın üst teras katındaki yuvarlak, çimen bahçeli ve bonsai ağaçlı peyzaj çalışması
Teras peyzaj çalışması
Peyzaj genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Daha geniş kapsamda ise "Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj bulunduğunuz herhangi bir yerde bizi çevreleyen şeylerin tümüdür.

Örnek olarak yapı yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir şehirde bir evin penceresinden bakan insanın gördüğü peyzaj, komşu apartmanlar, yollar, varsa ağaçlar, taşıtlar, insanlar gibi elemanlardır. Kente hakim bir tepeden bakan bir insanın gördüğü peyzaj ise yapı grupları, meydanlar, parklar, taşıtlar, kenti kuşatan dağlar, tepeler, ormanlar ve bunun gibi doğal elemanlardır.

Arazi şekilleri, doğal bitki örtüsü, topraklar gibi fiziki unsurlar doğal peyzajı oluştururken insanların bu doğal peyzajı kendi faaliyetleri sonucu şekillendirmesi, onu değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak şekilde işlemesiyle de kültürel peyzaj ortaya çıkar.

Peyzaj mimarlığı ise kültürel ve bilimsel birikimin oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırma yönünde yeryüzüne uygulanması, doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Peyzaj mimarlığının çalışma alanı kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilir.

Peyzaj mimarlığında ana amaç, doğadan koparılmış, fiziksel ve psikolojik baskılar alından olan modern kent insanına, mümkün olduğu kadar doğa ile ilişki kurabileceği yeşil ve estetik bir çevre oluşturmaktır.
( 2 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 2


Ismail Çalışkan:
Avrupa Peyzaj Sözleşmesine göre peyzaj ne demek sorusunun cevabı ‘‘ Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri tabii veya insanî unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir. ’’
14/7/19 00:01
İzmir Peyzaj:
Peyzaj Mimarı, bir mülkün görsel ortamını tasarlamaktan, geliştirmekten ve sürdürmekten sorumludur. Bu, hardscape, dikim ve softscape dahil olmak üzere sitenin tüm yönlerini içerir. Peyzaj Mimarı, mülk için bir vizyon geliştirmek için müşteriyle birlikte çalışacak ve ardından ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlayacaktır.

Sorumluluklar:

Bir vizyon geliştirmek ve ön planlar oluşturmak için müşteriler ve tasarım ekibinin diğer üyeleri ile birlikte çalışın

Detaylı inşaat çizimleri, malzeme listeleri ve dikim planları oluşturun

İhale amaçları için inşaat belgelerini hazırlamak

Maliyetleri düşük tutmak için yükleniciler ve tedarikçilerle pazarlık yapın

İnşaat sürecini izlemek ve gerekli ayarlamaları yapmak

Projeyle ilgili herhangi bir sorunu veya endişeyi gidermek için müşterilerle düzenli olarak görüşün

Bitkileri gerektiği gibi dikmek, bakımını yapmak veya kaldırmak için peyzaj personeli ile koordinasyon sağlayın

Sahada tamamlanan tüm çalışmaların kayıtlarını ileride başvurmak üzere bir veritabanında saklayın

Tüm bütçenin doğru kayıtlarını tutmakPeyzaj mimarları, doğal ve yapılı sistemlere odaklanarak yapılı çevreyi yaratır ve sürdürür. Sosyal, ekolojik ve estetik kaygıları kentsel, banliyö ve kırsal arazi gelişmelerinin tasarımına entegre etmek için benzersiz uzmanlıklarını kullanırlar. Peyzaj mimarları, toplulukları geliştiren sürdürülebilir çözümler yaratmak için ekonomik, çevresel, sosyal ve estetik hususları dengelemek üzere eğitilmiştir.

Sorumluluklar:

İnşaat veya yenileme projeleri için mühendislik çözümleri önerin

Konut müşterileri için konut peyzajları tasarlayın

Önerilen tasarımların eskizleri veya sunumları dahil olmak üzere peyzaj tasarım planları hazırlayın

İnşaat malzemelerinin özelliklerini yazın

Müşteriler için bir sözleşme teklif teklifi hazırlayın

İnşaatın tasarım amacına uygun olmasını sağlamak için profesyonel mühendislerle koordinasyon sağlayın

İnşaat projeleri sırasında sahadaki peyzaj ekiplerini denetlemek

Tasarım amacını ve yapım metodolojisini detaylandıran bir nihai proje raporu oluşturun

Süreç boyunca maliyetleri izleyerek proje bütçelerini yönetin - Müşteri projeleri için tahminler sağlayın.
23/6/22 08:40