Peyzaj nedir? Peyzaj mimarlığı ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir binanın üst teras katındaki yuvarlak, çimen bahçeli ve bonsai ağaçlı peyzaj çalışması
Teras peyzaj çalışması
Peyzaj genel olarak, manzara veya görünüm anlamına gelmektedir. Daha geniş kapsamda ise "Bir görüş çerçevesinde yer alan bütün doğal ve kültürel çevrenin meydana getirdiği görünüş, kompozisyon ya da tablodur. Peyzaj bulunduğunuz herhangi bir yerde bizi çevreleyen şeylerin tümüdür.

Örnek olarak yapı yoğunluğunun çok yüksek olduğu bir şehirde bir evin penceresinden bakan insanın gördüğü peyzaj, komşu apartmanlar, yollar, varsa ağaçlar, taşıtlar, insanlar gibi elemanlardır. Kente hakim bir tepeden bakan bir insanın gördüğü peyzaj ise yapı grupları, meydanlar, parklar, taşıtlar, kenti kuşatan dağlar, tepeler, ormanlar ve bunun gibi doğal elemanlardır.

Arazi şekilleri, doğal bitki örtüsü, topraklar gibi fiziki unsurlar doğal peyzajı oluştururken insanların bu doğal peyzajı kendi faaliyetleri sonucu şekillendirmesi, onu değişikliğe uğratması ve kendi karakterini yansıtacak şekilde işlemesiyle de kültürel peyzaj ortaya çıkar.

Peyzaj mimarlığı ise kültürel ve bilimsel birikimin oluşturulacak fiziksel çevrenin işlevselliğini ve yaşam kalitesini artırma yönünde yeryüzüne uygulanması, doğal ve kültürel elemanların düzenlenmesi, arazinin planlanması, tasarlanması ve yönetimi sanatıdır. Peyzaj mimarlığının çalışma alanı kent içi park ve bahçelerin düzenlenmesi olabileceği gibi kırsal, tarımsal, endüstri, ulaşım, orman ve turizm alanlarının planlanması da olabilir.

Peyzaj mimarlığında ana amaç, doğadan koparılmış, fiziksel ve psikolojik baskılar alından olan modern kent insanına, mümkün olduğu kadar doğa ile ilişki kurabileceği yeşil ve estetik bir çevre oluşturmaktır.
( 0 soru/yorum )