Petrol nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Petrol kuyusundan fışkıran ham petrol
Ham petrol
Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından meydana gelen, yoğunluğu 0,8'den 0,95'e kadar değişebilen, hidrokarbonlardan oluşan, koyu renkli, yanıcı mineral yağdır. Yer altından ham olarak çıkarılan petrolden çeşitli rafinaj işlemleri ile damıtılıp ayrıştırıldıktan sonra benzin, motorin, jet yakıtı, gaz yağı, yağlama yağları, plastik ham maddeleri, çeşitli gazlar ve kimyasal maddeler elde edilir.
( 0 soru/yorum )