Performans nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir performans sözcüğü üzerinde koşan performanslı bir koşucu
Performans
  1. Herhangi bir olayı veya durumu başarma isteği ve gücü: Kişinin performansı kendini nasıl gördüğü ile yakından ilgilidir. (örnek cümle)
  2. Verim, verim gücü: Bu arabanın performansı oldukça iyi.
  3. Kişinin genellikle de bir sporcunun yapabileceği en iyi derece, takat: Kazananlar beklentilerden daha yüksek bir performansı sergileyebilenlerdir.
  4. Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.yi ortaya koyarken gösterilen başarı: Bugüne kadar gösterdiğiniz performans takdire şayandır.
  5. Performans, bir işi yapan bir bireyin ya da grubun o işle amaçlanan hedefe yönelik olarak neye ulaşabildiğini, neyi sağlayabildiğini nicel ve nitel olarak belirten bir kavramdır. Performans o işle ulaşmak istediği amaç yönünde bireyin ya da grubun kendisi için belirlenen hedeflere ve standartlara ne ölçüde ulaşabildiğinin göstergesidir.
( 0 soru/yorum )