Piset nedir ne işe yarar?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Büyük ve küçük plastik pisetler yan yana
Piset
Piset laboratuvar ortamında kullanılan birçok solüsyonu saklanmak veya deney sonrası test tüplerini ve şişeleri yıkamak için sıkılıp fışkırtarak kullanılan polietilen yumuşak dereceli şişelerdir. Pisetlere deiyonize su, deterjan solüsyonları ve aseton, izopropanol ya da etanol gibi çözücüler konulabilir. Genellikle biyoloji laboratuvarlarında kültür canlılarını dezenfekte etmek için sodyum hipoklorit solüsyonu konulur.
( 0 soru/yorum )