Aktinyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Aktinyum elementi üzerinde aktinyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Aktinyum elementi
Aktinyum simgesi Ac, atom numarası 89, atom ağırlığı 227 ve yoğunluğu 10 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Ağır, gümüşi beyaz renkte aşırı radyoaktif bir metaldir. André Debierne tarafından 1899'da Fransa'da keşfedilmiştir.

Aktinyum atomu ve elektronları
Aktinyum atomu kabuk modeli
Aktinyum son derece nadirdir ve uranyum cevherlerinde bulunur. Bir uranyum çekirdek reaktöründe radyumun nötronlarla bombardımanı sonucu yapay olarak üretilebilir. Aktinyumun en kararlı izotopu olan 227Aktinyum, 21,77 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 223Fransiyuma ya da beta bozunmasıyla 227Toryuma dönüşür. Aktinyum nötron üretiminde kullanılmasına rağmen bunun haricinde önemli ticari uygulamalara ve kullanım alanlarına sahip değildir.

Aktinyum Element Özellikleri
Simgesi:Ac
Atom Numarası:89
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:(227,0278)
Proton Sayısı:89
Nötron Sayısı:138
Elektron Sayısı:89
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 6d1 7s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1050 °C
Kaynama Sıcaklığı:3200 °C (±300 °C)
İyonlaşma enerjisi:498,8 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,1
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:22.54 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.17 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.126 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:21.78652968037 yıl
Bilinen izotopları:206Ac, 207Ac … 236Ac
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Beta bozunması
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:10.07 g/cm3
Özgül Isı:120 J/(kg K)
Buharlaşma Isısı:400 kJ/mol
Füzyon Isısı:14 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.12 W/cmK
Elastisite modülü:34 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:Yok
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:5.311 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )