Fransiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fransiyum elementi üzerinde fransiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Fransiyum elementi
Fransiyum simgesi Fr, atom numarası 87 atom ağırlığı 223 olan aktinyumdan elde radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 1A (alkali metaller) grubunda 7. periyotta bulunur. Çok nadir ve dengesiz radyoaktif bir metaldir. Marguerite Derey tarafından 1939 yılında Fransa'da keşfedilmiştir.

Fransiyum atomu ve elektronları
Fransiyum atomu elektron kabuk modeli
Aktinyumun bozunmasıyla oluşur. Toryumun protonlarla veya radyumun nötronlarla bombalanmasından da üretilebilir. Sezyum benzeri kimyasal özellikler sergiler. Fransiyumun en kararlı izotopu olan 223Fransiyum, yaklaşık yarım dakika kadar bir yarı ömre sahiptir. Beta bozunmasıyla 223Radyuma, alfa bozunmasıyla da 219Astatine dönüşür. İzotoplarının yarı ömürlerinin çok kısa olması ve üretilen küçük miktarlar nedeniyle fransiyumun bilimsel araştırmalar dışında ticari olarak önemli bir uygulama veya kullanım alanı yoktur.

Fransiyum Element Özellikleri
Simgesi:Fr
Atom Numarası:87
Grup:Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:(223,0197)
Proton Sayısı:87
Nötron Sayısı:136
Elektron Sayısı:87
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,8,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 7s1
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:27 °C
Kaynama Sıcaklığı:677 °C
İyonlaşma enerjisi:380 kJ/mol
Elektron ilgisi:44 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,7
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:21.66666666667 dakika
Bilinen izotopları:199Fr, 200Fr … 232Fr
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Beta bozunması
Oksidasyon Durumu:1
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:64 kJ/mol
Füzyon Isısı:2 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.03 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.15 W/cmK
Elastisite modülü:2 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:Yok
Deniz suyundaki bolluk:Yok
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )