Arsenik elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Arsenik Elementi Simgesi As
Arsenik Elementi
Arsenik, simgesi As, atom numarası 33, atom ağırlığı 74,922 ve yoğunluğu 5,7 olan, kırılgan, normal sıcaklıkta katıyken 400 °C yaklaştığında gaz durumuna geçen çelik-grisi renginde bir yarı-metal elementtir. Periyodik tabloda 5A grubunda (azot grubu) 4. periyotta bulunur. Arsenik eski uygarlıklarca bilinir olmasına rağmen ilk defa 1250 yılında Alman bir simyacı olan Albertus Magnus tarafından tanımlandığına inanılır.

Arsenik doğada serbest olarak bulunabildiği gibi arsenopirit, realgar ve orpiment minerallerinde de bulunur. Ticari olarak arsenopirit mineralinin ısıtılmasıyla elde edilir. Standart atmosfer basıncında ısıtıldığında arsenik, doğrudan katı halden gaz hale geçiş yaparak süblimleşir. Sıvı arsenik oluşturmak için atmosferik basınç artırılır.

Arsenik atomu elektron modeli
Arsenik atomu elektron
kabuk modeli
Arsenik ve bileşiklerinin birçoğu ölümcül derecede zehirlidir ve bu özelliğiyle fare ve böcek zehirlerinde ve yabani ot öldürücülerde hatta kimyasal silahlarda da kullanılır. Ayrıca arsenik, soluk mor renkli bir alevle yanar ve sarımsak gibi kokan ve çok zehirli olan beyaz renkli arsenik trioksit dumanı üretir.

Arsenik elektrik iletkenliğiyle elektronikte yarı iletkenlerde de kullanılır. Transistör yapmak için germanyuma az miktarda arsenik eklenir. Galyum arsenit ise doğrudan elektrik enerjisinden lazer ışığı üretir. Ayrıca arsenitler olarak adlandırılan bazı bileşikleri de, boya, duvar kağıdı ve seramik üretiminde kullanılır.


ARSENİK ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:As
Atom Numarası:33
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Rombohedral
Atomik Ağırlığı:74,92159
Proton Sayısı:33
Nötron Sayısı:42
Elektron Sayısı:33
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,5
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p³
Değerlik (valans):-3,0,3,5
Erime Noktası:817 °C @ 28 atmos.
Kaynama Sıcaklığı:Süblimleşir 613 °C
İyonlaşma enerjisi:947 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:77 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,18
Kovalent Yarıçap:1.20 Å
İyonik Yarıçap:.58 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.33 Å
Atomik Hacim:13.1 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.8152 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.633 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:28.351 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁶⁰As, ⁶¹As … ⁹²As
Kararlı izotopları:⁷⁵As
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(±3),5
Yoğunluk @ 293 K:5.72 g/cm³
Özgül Isı:0.33 J/gK
Buharlaşma Isısı:34.760 kJ/mol
Füzyon Isısı:27.7 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0345×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.500 W/cmK
Elastisite modülü:39×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:15.4×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00021%
Deniz suyundaki bolluk:2.3×10⁻⁷%
İnsan vücudundaki miktarı:5×10⁻⁶%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 3,5
Kafes Parametresi:4.1319 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:a=54° 8'

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.