Bakır elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Bakır Elementi
Bakır Elementi Simgesi Cu
Bakır, simgesi Cu, atom sayısı 29 atom ağırlığı 63,546 erime noktası 1083 °C yoğunluğu 8,96 olan yumuşak, sünek, kolay dövülen ve işlenebilen, kızıl-kahverengi renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 1B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 11.000 yıldır bilinir ve kullanılır.

Saf bakır cevheri
İşlenmemiş saf bakır
Saf bakır nadiren doğada oluşur. Genellikle kalkopirit, kovellin, kalkozin, kuprit, tenorit, malakit ve bornit gibi cevherlerde bulunur ve bunlardan elde edilir.

Bakır iyi bir elektrik iletkenidir ve bu özelliğiyle kablolarda, tellerde ve elektronik cihazların devre kartı yollarında sıklıkla kullanılır. Isı iletkenliği de oldukça iyidir ve bu yönüyle de ısıtıcı ve soğutucularda ısı transfer metali olarak kullanılır.

Bakır alaşımları mücevherlerde ve madeni paralarda kullanılır. Bronz (tunç) üretmek için kalay ile alaşım yapılır. Pirinç üretmek için de çinko ile alaşım yapılır. Pirinç alaşımı, korozyona karşı dayanıklı olması gereken bazı müzik aletlerinde, vidalarda ve diğer donanımlarda da kullanılır.

Bakır atomu elektron modeli
Bakır atomu elektron
kabuk modeli
Mavi vitriol olarak da bilinen hidratlanmış bakır sülfat bilinen en iyi bakır bileşiğidir. Tarımsal zehir, su arıtmada bir yosun öldürücü ve mürekkepler için mavi bir pigment olarak kullanılır. Başka bir bakır bileşiği olan kuprik klorür boyaları kumaşlara sabitlemek için kullanılır. Bakır klorür, karbondioksit absorbe etmek için kullanılan zehirli bir beyaz tozdur. Bakır siyanür ise elektro-kaplamada yaygın olarak kullanılan bir başka bakır bileşiğidir.


BAKIR ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Cu
Atom Numarası:29
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:63,546
Proton Sayısı:29
Nötron Sayısı:35
Elektron Sayısı:29
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d¹⁰ 4s¹
Değerlik (valans):1,2
Erime Noktası:1083 °C
Kaynama Sıcaklığı:2567 °C
İyonlaşma enerjisi:745,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:118,3 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,9
Kovalent Yarıçap:1.17 Å
İyonik Yarıçap:.73 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.57 Å
Atomik Hacim:07.1 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.7264 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:20.292 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:36.83 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁵²Cu, ⁵³Cu … ⁸⁰Cu
Kararlı izotopları:⁶³Cu, ⁶⁵Cu
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(2),1
Yoğunluk @ 293 K:8.96 g/cm³
Özgül Isı:0.38 J/gK
Buharlaşma Isısı:300.30 kJ/mol
Füzyon Isısı:13.050 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.596×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:4.01 W/cmK
Elastisite modülü:124×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:16.5×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.0068%
Deniz suyundaki bolluk:3×10⁻⁷%
İnsan vücudundaki miktarı:0.0001%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 3
Kafes Parametresi:3.6148 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.