Bakır elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bakır elementi üzerinde bakırın simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Bakır elementi
Bakır, simgesi Cu, atom sayısı 29 atom ağırlığı 63,546 erime noktası 1083 °C yoğunluğu 8,96 olan yumuşak, sünek, kolay dövülen ve işlenebilen, kızıl-kahverengi renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 1B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 11.000 yıldır bilinir ve kullanılır.

Saf bakır cevheri
İşlenmemiş saf bakır
Saf bakır nadiren doğada oluşur. Genellikle kalkopirit, kovellin, kalkozin, kuprit, tenorit, malakit ve bornit gibi cevherlerde bulunur ve bunlardan elde edilir.

Bakır iyi bir elektrik iletkenidir ve bu özelliğiyle kablolarda, tellerde ve elektronik cihazların devre kartı yollarında sıklıkla kullanılır. Isı iletkenliği de oldukça iyidir ve bu yönüyle de ısıtıcı ve soğutucularda ısı transfer metali olarak kullanılır.

Bakır alaşımları mücevherlerde ve madeni paralarda kullanılır. Bronz (tunç) üretmek için kalay ile alaşım yapılır. Pirinç üretmek için de çinko ile alaşım yapılır. Pirinç alaşımı, korozyona karşı dayanıklı olması gereken bazı müzik aletlerinde, vidalarda ve diğer donanımlarda da kullanılır.

Bakır atomu ve elektronları
Bakır atomu elektron kabuk modeli
Mavi vitriol olarak da bilinen hidratlanmış bakır sülfat bilinen en iyi bakır bileşiğidir. Tarımsal zehir, su arıtmada bir yosun öldürücü ve mürekkepler için mavi bir pigment olarak kullanılır. Başka bir bakır bileşiği olan kuprik klorür boyaları kumaşlara sabitlemek için kullanılır. Bakır klorür, karbondioksit absorbe etmek için kullanılan zehirli bir beyaz tozdur. Bakır siyanür ise elektro-kaplamada yaygın olarak kullanılan bir başka bakır bileşiğidir.

Bakır Element Özellikleri
Simgesi:Cu
Atom Numarası:29
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:63,546
Proton Sayısı:29
Nötron Sayısı:35
Elektron Sayısı:29
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d10 4s1
Değerlik (valans):1,2
Erime Noktası:1083 °C
Kaynama Sıcaklığı:2567 °C
İyonlaşma enerjisi:745,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:118,3 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,9
Kovalent Yarıçap:1.17 Å
İyonik Yarıçap:.73 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.57 Å
Atomik Hacim:07.1 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.7264 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:20.292 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:36.83 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:52Cu, 53Cu … 80Cu
Kararlı izotopları:63Cu, 65Cu
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(2),1
Yoğunluk @ 293 K:8.96 g/cm3
Özgül Isı:0.38 J/gK
Buharlaşma Isısı:300.30 kJ/mol
Füzyon Isısı:13.050 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.596 106/cm ohm
Termal İletkenlik:4.01 W/cmK
Elastisite modülü:124 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:16.5 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.0068%
Deniz suyundaki bolluk:3×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.0001%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 3
Kafes Parametresi:3.6148 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )