Altın elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Altın Elementi Simgesi Au
Altın Elementi
Altın, simgesi Au, atom numarası 79, atom ağırlığı 196,97 ve yoğunluğu 19,32 olan 1064 °C'de eriyen, parlak sarı renkte, yumuşak, dövülgen, havadan ve sudan etkilenmeyen, paslanmayan, iletkenliği çok yüksek olan ve kaç lira olduğu en çok merak edilen metalik elementtir. Periyodik tabloda 1B grubunda (geçiş metalleri grubu) 6. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 5500 yıldır bilinmektedir.

Altın madeni parçaları
Altın madeni
Yer kabuğunda damarlar şeklinde serbest halde de bulunan altın cevheri genellikle bakır, gümüş, kuvars, çinko, tellür veya kalsit ile birlikte bulunur. Ayrıda deniz suyuda ton başına 1 miligram altın içerir.

Ana kullanım alanı çeyrek altın basımıdır. Bunun haricinde altın iyi bir ısı ve elektrik iletkenidir bu yönüyle değerli cihazların elektrik konnektörlerini ve baskılı devre kartlarını yapmak için kullanılır. Altın kızılötesi radyasyonunun iyi bir yansıtıcısıdır ve bu özelliğiyle de uzay araçlarında ve gökdelenlerde güneş ışığı kaynaklı ısınmayı azaltmak için camlara ince bir film halinde kaplanır. Altın kaplamalı aynalar ise kızılötesi ışığa duyarlı teleskoplarda kullanılır.

Altın atomu elektron modeli
Altın atomu elektron
kabuk modeli
Sanat sektöründe altından, boya, kaplama ve varak şeklinde süslemelerde yararlanılır. Altın oksidin hidroklorik asitte çözünmesi ile oluşan kloraurik asitte bir görüntüde bulunan gümüş atomlarını değiştirerek fotoğrafları korumada kullanılır.

Ayrıca radyoaktif ¹⁹⁸Altın izotopundan kanseri, altın sodyum tiyosülfat bileşiğinden de artrit hastalığını tedavi etmede yararlanılır.


ALTIN ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Au
Atom Numarası:79
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:196,96654
Proton Sayısı:79
Nötron Sayısı:118
Elektron Sayısı:79
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,1
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 5d¹⁰ 6s¹
Değerlik (valans):1,3
Erime Noktası:1064.43 °C
Kaynama Sıcaklığı:2808 °C
İyonlaşma enerjisi:890,1 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:222,74 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,54
Kovalent Yarıçap:1.34 Å
İyonik Yarıçap:.85 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.79 Å
Atomik Hacim:10.2 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.2257 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:20.521 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁶⁹Au, ¹⁷⁰Au … ²⁰⁵Au
Kararlı izotopları:¹⁹⁷Au
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),1
Yoğunluk @ 293 K:19.32 g/cm³
Özgül Isı:0.128 J/gK
Buharlaşma Isısı:334.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:12.550 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.452×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:3.17 W/cmK
Elastisite modülü:78.3×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:14.2×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:3.1×10⁻⁷%
Deniz suyundaki bolluk:5×10⁻⁹%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00001%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2,5
Kafes Parametresi:4.0786 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.