Fermiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Fermiyum elementi (Fermiyum-iterbiyum alaşımıdır)
Fermiyum elementi
(fermiyum-iterbiyum alaşımıdır)
Fermiyum simgesi Fm, atom numarası 100, atom ağırlığı 257 olan radyoaktif sentetik (yapay) bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Argonne, Los Alamos, U. of Calif. tarafından 1953 de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Fermiyum atomu ve elektronları
Fermiyum atomu elektron kabuk modeli
Hafif transuranyum elementlerini daha hafif parçacıklarla bombalayarak veya nötron yakalamasıyla üretilir. Fermiyumun en kararlı izotopu olan 257Fermiyum, yaklaşık 100.5 günlük bir yarı ömre sahiptir. 253Kaliforniyuma alfa bozunmasıyla ya da kendiliğinden fisyon yoluyla bozunur. Üretilen küçük miktarlar ve kısa yarı ömrü nedeniyle fermiyum temel bilimsel araştırmaların dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanım alanlarına sahip değildir.

Fermiyum Element Özellikleri
Simgesi:Fm
Atom Numarası:100
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(257,0951)
Proton Sayısı:100
Nötron Sayısı:157
Elektron Sayısı:100
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,30,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f12 7s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1527 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:627 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.50 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:100.4976851852 gün
Bilinen izotopları:242Fm, 243Fm … 260Fm
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )