Antimon elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Antimon Elementi Simgesi Sb
Antimon Elementi
Antimon, simgesi Sb, atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 yoğunluğu 6,8 olan 630 °C'de eriyen, sert, kırılgan, gümüşümsü beyaz renkte yarı metal bir elementtir. Periyodik tabloda 5A grubunda (azot grubu) 5. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır. Bazen doğada serbest olarak bulunan antimon genellikle stibnit (antimonit) ve valentinit minerallerinden elde edilir.

Antimon atomu elektron modeli
Antimon atomu elektron
kabuk modeli
Antimon sanayide yaygın olarak kullanılan bir elementtir. Sertliklerini artırmak için diğer metallerle alaşım yapılır: Örneğin kurşunun dayanıklılığını arttırmak için kurşun ile. Saf antimon diyotlar, kızılötesi dedektörler gibi birkaç özel tip yarı iletken cihazların yapımında kullanılır. Antimon bileşikleri, aleve dayanıklı malzemeler, boyalar, seramik emayeler, cam ve çömlek yapımında ve çeşitli plastik ve kimyasal maddelerde kullanılır. Ayrıca birkaç soğuk algınlığı ve grip ilacında da antimon bileşiklerinden yararlanılır.

Ayrıca eski uygarlıklar tarafından siyah göz makyajı için daha koyu renkli olan stibnit formunda antimon kullanılmıştır. Bu yüzden sürme veya ismid taşı olarak da bilinir.


ANTİMON ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Sb
Atom Numarası:51
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Rombohedral
Atomik Ağırlığı:121,757
Proton Sayısı:51
Nötron Sayısı:71
Elektron Sayısı:51
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,5
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Kr] 4d¹⁰ 5s² 5p³
Değerlik (valans):0,-3,3,5
Erime Noktası:630.74 °C
Kaynama Sıcaklığı:1587 °C
İyonlaşma enerjisi:833,7 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:101 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,05
Kovalent Yarıçap:1.40 Å
İyonik Yarıçap:.76 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.53 Å
Atomik Hacim:18.23 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.64 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.53 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:25.30 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁰³Sb, ¹⁰⁴Sb … ¹³⁹Sb
Kararlı izotopları:¹²¹Sb, ¹²³Sb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(±3),5
Yoğunluk @ 293 K:6.684 g/cm³
Özgül Isı:0.21 J/gK
Buharlaşma Isısı:77.140 kJ/mol
Füzyon Isısı:19.870 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0288×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.243 W/cmK
Elastisite modülü:67×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.0×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00002%
Deniz suyundaki bolluk:2×10⁻⁸%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 3
Kafes Parametresi:4.5069 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:a=57° 6'27"

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.