Bizmut elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bizmut elementi üzerinde bizmutun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Bizmut elementi
Bizmut, simgesi Bi, atom numarası 83, atom ağırlığı 208,98 yoğunluğu 9,8 olan 271.3 °C de eriyen, yanardönerli çelik grisi renkte, sert ve kırılgan yapıda olan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5A grubunda (azot grubu) 6. periyotta bulunur. İlk defa Claude Geoffroy the Younger tarafından 1753'de ayrı bir element olarak gösterilmiştir.

Doğada serbest olarak veya bizmit ve bizmutin mineralinde bulunur. Kurşun, bakır, kalay, gümüş ve altın rafinasyonunun bir yan ürünü olarak da elde edilir.

Bizmut atomu ve elektronları
Bizmut atomu elektron kabuk modeli
Ana kullanım alanı tıbbi ilaçlardır: Bizmut karbonat ishal ve mide ülserlerini tedavi etmek için kullanılır. Kurşun, kalay, demir veya kadmiyum gibi genellikle sigortalarda ve yangın algılama sistemlerinde kullanılan düşük erime noktalı alaşımlar yapmakta kullanılır. Ayrıca boya ve kozmetik sektöründe de kullanılır: Bizmut oksit sarı pigment, bizmut oksiklorür de beyaz pigment elde etmek için kullanılır.

Bizmut Element Özellikleri
Simgesi:Bi
Atom Numarası:83
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Rombohedral
Atomik Ağırlığı:208,98037
Proton Sayısı:83
Nötron Sayısı:126
Elektron Sayısı:83
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,5
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Değerlik (valans):3,5
Erime Noktası:271.3 °C
Kaynama Sıcaklığı:1560 °C ±5 °C
İyonlaşma enerjisi:703,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:110 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,02
Kovalent Yarıçap:1.46 Å
İyonik Yarıçap:1.03 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.63 Å
Atomik Hacim:21.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.289 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.687 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:25.559 V
Yarılanma ömrü:1.902587519026×1019 yıl
Bilinen izotopları:184Bi, 185Bi … 219Bi
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:?
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:(3),5
Yoğunluk @ 293 K:9.8 g/cm3
Özgül Isı:0.12 J/gK
Buharlaşma Isısı:104.80 kJ/mol
Füzyon Isısı:11.30 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00867 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.0787 W/cmK
Elastisite modülü:34 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:13.4 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:2.5×10-6%
Deniz suyundaki bolluk:2×10-9%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 2,25
Kafes Parametresi:4.736 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )