Einsteinyum (aynştaynyum) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Einsteinyum (Aynştaynyum) elementi üzerinde einsteinyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Einsteinyum elementi
Einsteinyum (veya aynştaynyum) simgesi Es, atom sayısı 99, atom ağırlığı 252 olan sentetik, radyoaktif, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta yer alır. Albert Ghiorso tarafından 1952'de Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmuştur. İlk hidrojen bombası patlamasının enkazının bir parçası olarak keşfedilmiştir.

Einsteinyum (aynştaynyum) atomu ve elektronları
Einsteinyum atomu elektron kabuk modeli
Einsteinyum, uranyumun nötronlarla bombalanmasıyla elde edilir. Einsteinyumun en kararlı izotopu olan 252Einsteinyum, yaklaşık 471.7 günlük bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 248Berkelyuma veya elektron yakalama yoluyla 252Kaliforniyuma dönüşür.

Sadece küçük miktarlarda üretildiğinden temel bilimsel araştırmaların dışında einsteinyum için önemli bir ticari kullanım alanı mevcut değildir.

Einsteinyum Element Özellikleri
Simgesi:Es
Atom Numarası:99
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(252,083)
Proton Sayısı:99
Nötron Sayısı:153
Elektron Sayısı:99
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,29,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f11 7s2
Değerlik (valans):4
Erime Noktası:860 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:619 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.42 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.292174023338 yıl
Bilinen izotopları:240Es, 241Es … 258Es
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:(2),3
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
güzelmiş
14/3/12 20:17