Baryum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Baryum Elementi Simgesi Ba
Baryum Elementi
Baryum, simgesi Ba, atom numarası 56, atom ağırlığı 137,33 ve yoğunluğu 3,5 olan 725 °C'de eriyen yumuşak, hafif dövülebilir, gümüşümsü beyaz renkte metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 6. periyotta bulunur. Sir Humphrey Davy tarafından 1808'de İngiltere'de keşfedilmiştir.

Barit ve viterit gibi minerallerde bulunur. Genellikle baryum klorürün elektroliziyle elde edilir. Reaktivitesi nedeniyle asla saf halde bulunmaz ve üretilen saf baryum saf olarak kalabilmesi için kerosen altında saklanmalıdır.

Baryum, vakum tüplerinden iz gazlarını birleştiren ve uzaklaştıran bir gaz alıcı madde olarak ve beyaz renk pigmenti yapımında kullanılır.

Baryum atomu elektron modeli
Baryum atomu elektron
kabuk modeli
Baryum sülfat olarak kauçuk, plastik ve reçineler için dolgu maddesi olarak kullanılır. Baryum nitrat yandığında parlak yeşil ışık saçar ve bu özelliğiyle işaret fişekleri ve havai fişeklerde kullanılır. Baryum karbonat, bazı seramik ve cam ürünlerinde, baryum klorür su yumuşatıcılarda, baryum oksit nem emicilerde, baryum peroksit ağartıcılarda, baryum titanat kapasitörlerde dielektik malzeme olarak ve baryum ferritte mıknatıs yapımında kullanılır.

Baryum aynı zamanda iyi bir X-ışını emicisi olduğu için yutulduğunda bağırsak yolunun X-ışını görüntülerini üretmek için kullanılır. Tüm baryum bileşikleri zehirli olmasına rağmen, suda çözünmediğinden dolayı baryum sülfat güvenle alınabilir. Ayrıca ¹³⁷Sezyumun bozunmasıyla oluşan ve baryumun radyoaktif bir formu olan ¹³⁷Baryum nispeten kısa bir yarılanma ömrüne sahiptir ve sadece eğitim ve deney amaçlı kullanılır.


BARYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ba
Atom Numarası:56
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:137,327
Proton Sayısı:56
Nötron Sayısı:81
Elektron Sayısı:56
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,18,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 6s²
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:725 °C
Kaynama Sıcaklığı:1897 °C
İyonlaşma enerjisi:502,9 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-52 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0,89
Kovalent Yarıçap:1.98 Å
İyonik Yarıçap:1.42 (+2) Å
Atomik Yarıçap:2.78 Å
Atomik Hacim:39.24 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.2117 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:10.004 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹¹⁴Ba, ¹¹⁵Ba … ¹⁵³Ba
Kararlı izotopları:¹³⁰Ba, ¹³²Ba, ¹³⁴Ba, ¹³⁵Ba, ¹³⁶Ba, ¹³⁷Ba, ¹³⁸Ba
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:3.51 g/cm³
Özgül Isı:0.204 J/gK
Buharlaşma Isısı:142.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:7.750 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.030×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.184 W/cmK
Elastisite modülü:13×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:20.6×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.034%
Deniz suyundaki bolluk:3×10⁻⁶%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00003%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,25
Kafes Parametresi:5.013 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.