Argon elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Argon Elementi Simgesi Ar
Argon Elementi
Argon, simgesi Ar, atom numarası 18, atom ağırlığı 39,948 olan renksiz, kokusuz ve tadı olmayan bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 8A (soygazlar) grubunda 3. periyotta bulunur. Sir William Ramsey, Baron Rayleigh tarafından 1894'te İskoçya'da keşfedilmiştir.

Saf argon gazı, sıvılaştırılmış atmosferik havanın fraksiyonel damıtılmasından elde edilir. Havadan oksijen ve nitrojen üretiminin bir yan ürünü olarak da elde edilir. Argon Dünya atmosferindeki en bol üçüncü elementtir ve yaklaşık % 1 kadarını oluşturur.

Argon atomu elektron
kabuk modeli
Argon başlıca aydınlatma ürünlerinde kullanılır ve beyazımsı açık mavi bir ışık verir. Genellikle akkor ampullerin doldurulmasında kullanılır veya flüoresan lambalarda kripton ile karıştırılır.

Argon, inert (tepkimeye girmeyen) bir atmosfer gerektiğinde sıklıkla kullanılan bir gazdır. Isınan ampul filamanlarının aşınmasını ve yanmasını önlemek için lambalara doldurulur. Ayrıca, sanayide örtülü elektrot ark kaynağında, yarı iletken endüstrisinde kristal büyütülmesinde ve diğer atmosfer gazlarından korunma gerektiren işlemlerde inert atmosferler oluşturmak için kullanılır.


ARGON ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ar
Atom Numarası:18
Grup:Soy Gaz
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:39,948
Proton Sayısı:18
Nötron Sayısı:22
Elektron Sayısı:18
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,8
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s² 3p⁶
Değerlik (valans):0
Erime Noktası:-189.2 °C
Kaynama Sıcaklığı:-185.7 °C
İyonlaşma enerjisi:1520,5 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-35 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:0
Kovalent Yarıçap:0.98 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:0.88 Å
Atomik Hacim:23.9 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:15.7596 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:27.629 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:40.74 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:³⁰Ar, ³¹Ar … ⁵³Ar
Kararlı izotopları:³⁶Ar, ³⁸Ar, ⁴⁰Ar
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:0
Yoğunluk @ 293 K:0.0017824 g/cm³
Özgül Isı:0.520 J/gK
Buharlaşma Isısı:6.447 kJ/mol
Füzyon Isısı:1.188 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0001772 W/cmK
Elastisite modülü:3×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:618×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00015%
Deniz suyundaki bolluk:0.000045%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.