Flor elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Flor Elementi
Flor, simgesi F, atom numarası 9, atom ağırlığı 18,99 yoğunluğu 1,265 olan yeşilimsi-sarı renkte, aşındırıcı özellikte, keskin kokusu ozonu andıran, oda sıcaklığında gaz durumunda bulunan son derece reaktif bir gaz elementtir. Doğada serbest olarak bulunmaz. Periyodik tabloda 7A grubunda (halojenler grubu) 2. periyotta yer alır. Henri Moissan tarafından 1886'da Fransa'da keşfedilmiştir.

Flor, florit ve kriyolit minerallerinde bulunur. Hidroflorik asit veya potasyum asit florürün elektrolizi, florun ticari üretiminin tek pratik yöntemidir.

Flor atomu elektron modeli
Flor atomu elektron
kabuk modeli
Flor, soğutucu gaz akışkanlarda ve diğer florokarbonlarda kullanılır. Uranyum hegzaflorid uranyum izotoplarını ayırmak için kullanılır. Kalsiyum florür kristalleri, mercekleri kızıl ötesi ışığa odaklamak için kullanılır. Diş macununda ve teflonda sodyum florür ve kalay florür olarak kullanılır. Ayrıca diş çürümesinin önlenmesine yardımcı olmak için şehir su kaynaklarına yaklaşık 1.000.000/1 oranında flor katılır.


FLOR ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:F
Atom Numarası:9
Grup:Halojen
Kristal Yapısı:Kübik
Atomik Ağırlığı:18,9984032
Proton Sayısı:9
Nötron Sayısı:10
Elektron Sayısı:9
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,7
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s² 2p⁵
Değerlik (valans):1
Erime Noktası:-219.62 °C
Kaynama Sıcaklığı:-188.14 °C
İyonlaşma enerjisi:1681 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:328 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:3,98
Kovalent Yarıçap:0.72 Å
İyonik Yarıçap:1.33 (-1) Å
Atomik Yarıçap:0.57 Å
Atomik Hacim:12.6 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:17.4228 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:34.97 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:62.707 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁴F, ¹⁵F … ³¹F
Kararlı izotopları:¹⁹F
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:-1
Yoğunluk @ 293 K:0.001696 g/cm³
Özgül Isı:0.82 J/gK
Buharlaşma Isısı:3.2698 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.2552 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.000279 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:1800×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.054%
Deniz suyundaki bolluk:0.00013%
İnsan vücudundaki miktarı:0.0037%
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.