Alüminyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Alüminyum elementi üzerinde alüminyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Alüminyum elementi
Alüminyum, simgesi Al, atom numarası 13, atom ağırlığı 26,982 yoğunluğu 2,70 olan 660 °C de eriyen gümüşümsü beyaz renkte, sünek, hafif ve kolay işlenebilen metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda (bor grubu) 3. periyotta bulunur. Hans Christian Oersted tarafından 1825'de Danimarka'da keşfedilmiştir.

Yer kabuğunun en bol üçüncü elementi olan alüminyum doğada serbest olarak bulunmaz, daha çok bileşikler halindedir. Boksit cevherinin elektrolizi ile elde edilir. Çok yumuşak olan saf formuna % 1'den az silisyum veya demir eklenmesi sertleşip güçlenmesini sağlar.

Alüminyum atomu ve elektronları
Alüminyum atomu elektron kabuk modeli
Uçak ve roket parçalarından otomobil jantlarına, elektronik cihazlardan yapı malzemelerine, mutfak eşyalarından folyo ve meşrubat kutularına kadar birçok amaç için birçok sektörde kullanılır. Elektrik iletkenliği bakır kadar iyi olmasa da, hafif olması nedeniyle elektrik iletim hatlarında da kullanılır. Ayrıca lazerler için sentetik yakut ve safir yapmak için de alüminyumdan yararlanılır.

Alüminyum Element Özellikleri
Simgesi:Al
Atom Numarası:13
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:26,981539
Proton Sayısı:13
Nötron Sayısı:14
Elektron Sayısı:13
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s2 3p1
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:660.37 °C
Kaynama Sıcaklığı:2519 °C
İyonlaşma enerjisi:577,6 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:45 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,5
Kovalent Yarıçap:1.18 Å
İyonik Yarıçap:.54 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.82 Å
Atomik Hacim:10.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.9858 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.828 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:28.447 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:21Al, 22Al … 42Al
Kararlı izotopları:27Al
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:2.702 g/cm3
Özgül Isı:0.90 J/gK
Buharlaşma Isısı:293.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:10.790 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.377 106/cm ohm
Termal İletkenlik:2.37 W/cmK
Elastisite modülü:70.5 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:23.1 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:8.1%
Deniz suyundaki bolluk:5×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00009%
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 2,75
Kafes Parametresi:4.0497 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )