Amerikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Amerikyum elementi üzerinde amerikyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Amerikyum elementi
Amerikyum, simgesi A m, atom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan nükleer yöntemlerle yapay olarak elde edilen gümüşümsü beyaz renkte radyoaktif bir elementtir. G. T. Seaborg, R. A. James, L. O. Morgan, A. Ghiorso tarafından 1945'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Amerikyum atomu ve elektronları
Amerikyum atomu elektron kabuk modeli
Plütonyumun nötronlarla bombalanmasıyla üretilir. Amerikyumun en kararlı izotopu olan 243Amerikyum yaklaşık 7,370 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 239Neptünyuma dönüşür.

Amerikyum kilogram miktarlarda üretilebilir ancak sadece birkaç pratik kullanım alanına sahiptir. Duman dedektörlerinde kullanılan 241Amerikyum, taşınabilir gama ışını kaynağı olarak da kullanılabilir.

Amerikyum Element Özellikleri
Simgesi:A m
Atom Numarası:95
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:(243,0614)
Proton Sayısı:95
Nötron Sayısı:148
Elektron Sayısı:95
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,25,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f7 7s2
Değerlik (valans):2,3,4,5,6
Erime Noktası:994 °C
Kaynama Sıcaklığı:2607 °C
İyonlaşma enerjisi:578,2 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:17.86 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.993 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:7388.381532217 yıl
Bilinen izotopları:231A m, 232A m … 249A m
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:6,5,4,(3)
Yoğunluk @ 293 K:13.6 g/cm3
Özgül Isı:0.11 J/gK
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:14.40 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.022 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:7.1 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:3.4681 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:11.240 Å
( 0 soru/yorum )