Amerikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Amerikyum Elementi
Amerikyum Elementi
Amerikyum, simgesi A-m, atom numarası 95, atom ağırlığı 243 olan nükleer yöntemlerle yapay olarak elde edilen gümüşümsü beyaz renkte radyoaktif bir elementtir. G.T.Seaborg, R.A.James, L.O.Morgan, A.Ghiorso tarafından 1945'de Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Amerikyum atomu elektron
kabuk modeli
Plütonyumun nötronlarla bombalanmasıyla üretilir. Amerikyumun en kararlı izotopu olan ²⁴³Amerikyum yaklaşık 7,370 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²³⁹Neptünyuma dönüşür.

Amerikyum kilogram miktarlarda üretilebilir ancak sadece birkaç pratik kullanım alanına sahiptir. Duman dedektörlerinde kullanılan ²⁴¹Amerikyum, taşınabilir gama ışını kaynağı olarak da kullanılabilir.


AMERİKYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:A-m
Atom Numarası:95
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:(243,0614)
Proton Sayısı:95
Nötron Sayısı:148
Elektron Sayısı:95
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,25,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f⁷ 7s²
Değerlik (valans):2,3,4,5,6
Erime Noktası:994 °C
Kaynama Sıcaklığı:2607 °C
İyonlaşma enerjisi:578,2 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:17.86 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.993 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:7388.381532217 yıl
Bilinen izotopları:²³¹A-m, ²³²A-m … ²⁴⁹A-m
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:6,5,4,(3)
Yoğunluk @ 293 K:13.6 g/cm³
Özgül Isı:0.11 J/gK
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:14.40 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.022×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:7.1×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:3.4681 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:11.240 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.