Demir elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Demir elementi üzerinde demirin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Demir elementi
Demir, simgesi Fe, atom numarası 26, atom ağırlığı 55,845 olan 7,8 yoğunluğunda, 1535 °C'de eriyen, sünek, gümüşümsü gri renkte (paslandığında kızıl-kahve renkte), dövülmeye ve işlenmeye çok elverişli bir metalik elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 4. periyotta bulunur. Keşfi eski uygarlıklara dayanır ve yaklaşık 5000 yıldır bilinmektedir.

Demirin ana kaynağı hematit ve manyetit mineralleridir. Takonit, limonit ve siderit mineralleri de diğer önemli kaynaklardır. Yer kabuğunun en bol dördüncü elementi (56,300 ppm) olan demir, metaller arasında en bol ve en ucuz olanıdır. Yer kabuğunun neredeyse % 5,6'sını ve neredeyse tüm dünyanın çekirdeğini oluşturur. Evrende en bol dokuzuncu elementtir.

Demir atomu ve elektronları
Demir atomu elektron kabuk modeli
Demirin ana kullanım alanı yapı, inşaat ve ulaşım sektörüdür. Yapılarda beton içi iskelet olarak betonun sağlamlığını ve dayanıklılığını artırmak için kullanılır. Adında da anlaşılacağı üzere demiryollarında da oldukça fazla miktarlarda demir kullanılır. Tren ve gemilerin neredeyse tamamı demir ve çelikten oluşur. Çelik yapmak için, demir ve karbon alaşımlarında yine çok fazla miktarlarda demir kullanılır. Ayrıca demirden sülfat olarak, tıpta kan hastalığı olarak da bilinen anemi hastalığını tedavi etmek için yararlanılır.

Demir Element Özellikleri
Simgesi:Fe
Atom Numarası:26
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Kübik merkezli
Atomik Ağırlığı:55,847
Proton Sayısı:26
Nötron Sayısı:30
Elektron Sayısı:26
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,14,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d6 4s2
Değerlik (valans):2,3,4,6
Erime Noktası:1535 °C
Kaynama Sıcaklığı:2861 °C
İyonlaşma enerjisi:759,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:24 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,83
Kovalent Yarıçap:1.17 Å
İyonik Yarıçap:.55 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.72 Å
Atomik Hacim:07.1 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:7.9024 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:16.18 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:30.651 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:45Fe, 46Fe … 72Fe
Kararlı izotopları:54Fe, 56Fe, 57Fe, 58Fe
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2,(3)
Yoğunluk @ 293 K:7.86 g/cm3
Özgül Isı:0.44 J/gK
Buharlaşma Isısı:349.60 kJ/mol
Füzyon Isısı:13.80 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0993 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.802 W/cmK
Elastisite modülü:211 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.8 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:6.3%
Deniz suyundaki bolluk:3×10-7%
İnsan vücudundaki miktarı:0.006%
Manyetiklik:Ferromanyetik
Sertlik:Mohs: 4
Kafes Parametresi:2.8665 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )