Berkelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Berkelyum Elementi Simgesi Bk
Berkelyum elementi
Berkelyum simgesi Bk, atom numarası 97, atom ağırlığı 247 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Doğal olarak bulunmayan berkelyum yapay olarak üretilebilen bir tür sentetik radyoaktif metaldir. G.T.Seaborg, S.G.Tompson, A.Ghiorso tarafından 1949'da Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmuştur.

Berkelyum atomu
Berkelyum atomu kabuk modeli
²⁴¹Amerikyumun alfa parçacıkları ile bombardımanından elde edilmiştir. Berkelyumun en kararlı izotopu olan ²⁴⁷Berkelyum, yaklaşık 1,380 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²⁴³Amerikyuma dönüşür. Berkelyum küçük miktarlarda üretildiği için bilimsel araştırmalar dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanımlara sahip değildir.


BERKELYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Bk
Atom Numarası:97
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(247,0703)
Proton Sayısı:97
Nötron Sayısı:150
Elektron Sayısı:97
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,27,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f⁹ 7s²
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:1050 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:601 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.23 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1379.375951294 yıl
Bilinen izotopları:²³⁵Bk, ²³⁶Bk … ²⁵⁴Bk
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:4,(3)
Yoğunluk:14.78 g/cm3
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.