Berkelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Berkelyum elementi üzerinde berkelyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Berkelyum elementi
Berkelyum simgesi Bk, atom numarası 97, atom ağırlığı 247 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Doğal olarak bulunmayan berkelyum yapay olarak üretilebilen bir tür sentetik radyoaktif metaldir. G. T. Seaborg, S. G. Tompson, A. Ghiorso tarafından 1949'da Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmuştur.

Berkelyum atomu ve elektronları
Berkelyum atomu kabuk modeli
241Amerikyumun alfa parçacıkları ile bombardımanından elde edilmiştir. Berkelyumun en kararlı izotopu olan 247Berkelyum, yaklaşık 1,380 yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 243Amerikyuma dönüşür. Berkelyum küçük miktarlarda üretildiği için bilimsel araştırmalar dışında önemli ticari uygulamalara ve kullanımlara sahip değildir.

Berkelyum Element Özellikleri
Simgesi:Bk
Atom Numarası:97
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(247,0703)
Proton Sayısı:97
Nötron Sayısı:150
Elektron Sayısı:97
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,27,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f9 7s2
Değerlik (valans):3,4
Erime Noktası:1050 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:601 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.23 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1379.375951294 yıl
Bilinen izotopları:235Bk, 236Bk … 254Bk
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:4,(3)
Yoğunluk:14.78 g/cm3
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )