Erbiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Erbiyum Elementi Simgesi Er
Erbiyum Elementi
Erbiyum, simgesi Er, atom numarası 68, atom ağırlığı 167,26 olan çok yumuşak, gümüşümsü renkte, dövülebilir, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Carl Mosander tarafından 1843'de İsveç'de keşfedilmiştir. Ksenotim ve öksenitteki diğer ağır ve nadir elementlerle birlikte bulunur.

Erbiyum atomu elektron modeli
Erbiyum atomu elektron
kabuk modeli
Erbiyum, fiber optik kablolara sinyal yükseltici olarak kullanılan elektriksel katkılama maddesi olarak eklenir. Diğer bazı metaller için bir alaşım maddesi olarak kullanılır: Örneğin, vanadyumun yumuşaklığını ve dövülebilirliğini arttırır. Erbiyum oksit pembe renklidir; cam ve seramikte pembe bir sır elde etmek için kullanılır. Ayrıca erbiyumun nükleer endüstride de birkaç kullanım alanı mevcuttur.


ERBİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Er
Atom Numarası:68
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:167,26
Proton Sayısı:68
Nötron Sayısı:99
Elektron Sayısı:68
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,30,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹² 6s²
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1529 °C
Kaynama Sıcaklığı:2868 °C
İyonlaşma enerjisi:589 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,24
Kovalent Yarıçap:1.57 Å
İyonik Yarıçap:1.00 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.45 Å
Atomik Hacim:18.4 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1078 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.929 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.739 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁴³Er, ¹⁴⁴Er … ¹⁷⁷Er
Kararlı izotopları:¹⁶²Er, ¹⁶⁴Er, ¹⁶⁶Er, ¹⁶⁷Er, ¹⁶⁸Er, ¹⁷⁰Er
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:9.05 g/cm³
Özgül Isı:0.17 J/gK
Buharlaşma Isısı:261.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:19.90 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0117×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.143 W/cmK
Elastisite modülü:73×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.4×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.0003%
Deniz suyundaki bolluk:9×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,97
Kafes Parametresi:3.5589 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.5876 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.