Bor elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Bor Elementi Simgesi B
Bor elementi
Bor, simgesi B, atom numarası 5, atom ağırlığı 10,81 ve yoğunluğu 2,34 olan 2079 °C'de eriyen, 4000 °C'de kaynayan, sert, kırılgan, parlak siyah renkli, yarı metal bir elementtir. Periyodik tabloda 3A grubunda (bor grubu) 2. periyotta yer alır. Sir H. Davy, J.L. Gay-Lussac, L.J. Thénard tarafından 1808'de İngiltere / Fransa'da keşfedilmiştir.

Bor doğada borik asit yada daha çok boraks durumunda bulunur. Kernit mineralinden bir tür boraks olarak elde edilir. Boraksın karbon ile ısıtılmasıyla üretilen bor yüksek saflık gerektiren durumlarda başka yöntemler kullanılarak üretilir. Yer kabuğunda ortalama milyon birimde 10 birimlik bir oranda bulunur ve Dünyada en zengin bor yatakları da Türkiye'dedir.

Bor atomu elektron kabuk modeli
Jetler ve roketler için ısıya dayanıklı alaşımlar yapmak için titanyum ve tungsten ile birlikte kullanılır. Yeşil renk üretmek için piroteknik ve işaret fişeklerinde kullanılır. Borun doğal olarak oluşan izotoplarından biri olan ¹⁰B iyi bir nötron soğurucudur ve bu özelliğiyle nükleer reaktörlerin kontrol çubuklarında, radyasyon kalkanı ve nötron detektörü olarak kullanılır.

Sodyum borat pentahidrat olarak fiberglas izolasyon üretimi ve sodyum perborat ağartıcı imalatında kullanılır. Borik asit olarak tekstil ve cam elyafı üretiminde, alev geciktirici olarak selüloz izolasyonunda kullanılır. Boraks olarak temizlik ürünlerinde hafif antiseptik olarak kullanılır. Diğer bor bileşikleri de borosilikat camlarda, çelik kaplama için emayelerde ve artrit tedavisinde potansiyel bir ilaç olarak kullanılır.

Bor, savunma sanayi, yakıt ve ilaç sektörü başta olmak üzere diğer pek çok alanda da çok sıkça kullanılan kıymetli bir elementtir.


BOR ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:B
Atom Numarası:5
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Rombohedral
Atomik Ağırlığı:10,811
Proton Sayısı:5
Nötron Sayısı:6
Elektron Sayısı:5
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,3
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s² 2p¹
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:2079 °C
Kaynama Sıcaklığı:4000 °C
İyonlaşma enerjisi:800,6 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:27 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,04
Kovalent Yarıçap:0.82 Å
İyonik Yarıçap:.23 (+3) Å
Atomik Yarıçap:1.17 Å
Atomik Hacim:04.6 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:8.2980 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:25.154 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:37.93 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁶B, ⁷B … ¹⁹B
Kararlı izotopları:¹⁰B, ¹¹B
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:2.34 g/cm³
Özgül Isı:1.02 J/gK
Buharlaşma Isısı:489.70 kJ/mol
Füzyon Isısı:50.20 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:1.0e-12×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.270 W/cmK
Elastisite modülü:441×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:4.7×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00086%
Deniz suyundaki bolluk:0.00044%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00007%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 9,3
Kafes Parametresi:8.80 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.05 Å
( 1 yorum )

1 yorum:


Adsız
bor madeninden türkiye haritası güzel olmuş
17.1.13

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.