Berilyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Berilyum elementi üzerinde berilyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Berilyum elementi
Berilyum, simgesi Be, atom numarası 4, atom ağırlığı 9,012 ve yoğunluğu 1,89 olan zümrüt gibi bazı taşların bileşiminde bulunan, gümüş renginde, kolay oksitlenen, sert, kırılgan, hafif ve tatlı bir metalik elementtir (Gerçekten tatlıdır ancak zehirlidir; tadılan ilk ve son element olmaması için denenmemelidir). Berilyum, periyodik tabloda 2A (toprak alkali metalleri) grubunda 2. periyotta bulunur. Fredrich Wöhler, A. A. Bussy tarafından 1798'de Almanya / Fransa'da keşfedilmiştir.

Genellikle beril, krizoberil, bertrandit gibi minerallerde bulunur. Saf berilyum beril mineralinin kimyasal olarak indirgenmesiyle veya berilyum klorürün elektroliziyle elde edilir.

Berilyum atomu ve elektronları
Berilyum atomu elektron kabuk modeli
Isıyı oldukça iyi absorbe edebilme özelliğiyle uzay araçları, uçaklar, roketler ve füzelerde kullanılır. Berilyum, X-ışınları için nispeten saydamdır ve X-ışını tüplerine pencere yapmakta kullanılır. Rodyum, polonyum gibi elementler tarafından yayılan alfa parçacıklarına maruz kaldığında, berilyum nötronlar yayar ve bu yönüyle bir nötron kaynağı olarak kullanılır. Ayrıca nükleer reaktörlerde de bir moderatör olarak kullanılır. Başta bakır ve nikel olmak üzere diğer metallerle alaşım yapmakta da kullanılır.

Berilyum Element Özellikleri
Simgesi:Be
Atom Numarası:4
Grup:Toprak Alkali Metal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:9,012182
Proton Sayısı:4
Nötron Sayısı:5
Elektron Sayısı:4
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s2
Değerlik (valans):2
Erime Noktası:1287 °C
Kaynama Sıcaklığı:2472 °C
İyonlaşma enerjisi:899,4 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-240 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,57
Kovalent Yarıçap:0.90 Å
İyonik Yarıçap:.45 (+2) Å
Atomik Yarıçap:1.40 Å
Atomik Hacim:05.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.3226 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:18.211 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:153.893 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:5Be, 6Be … 16Be
Kararlı izotopları:9Be
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:2
Yoğunluk @ 293 K:1.848 g/cm3
Özgül Isı:1.82 J/gK
Buharlaşma Isısı:292.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:12.20 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.313 106/cm ohm
Termal İletkenlik:2.00 W/cmK
Elastisite modülü:301 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:11.3 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00019%
Deniz suyundaki bolluk:6×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:4×10-8%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:Mohs: 5,5
Kafes Parametresi:2.286 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:3.584 Å
( 0 soru/yorum )