Azot (nitrojen) elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Azot (Nitrojen) elementi üzerinde azotun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Azot (nitrojen) elementi
Azot, simgesi N, atom numarası 7 atom ağırlığı 14 olan normal koşullarda renksiz, kokusuz, tatsız inert bir gaz elementtir. Nitrojen olarak da bilinir. Periyodik tabloda 5A grubunda (azot grubu) 2. periyotta bulunur. Daniel Rutherford tarafından 1772'de İskoçya'da keşfedilmiştir.

Evrendeki en bol beşinci element olan azot, Dünya atmosferinin de yaklaşık %78'ini oluşturur. Sıvılaştırılmış havadan fraksiyonel damıtma ile elde edilir.

Azot (nitrojen) atomu ve elektronları
Azot atomu elektron kabuk modeli
Ana kullanım alanı amonyak ve gübre üretimidir. Ayrıca patlayıcılarda kullanılan nitrik asit üretiminde ve bazı lehim ve kaynak işlemlerinde kullanılır. Azot gazı büyük ölçüde inerttir ve yarı iletken endüstrisinde koruyucu bir kalkan olarak kullanılır. Geliştirilmiş petrol geri kazanımı işlerinde kullanılır: Petrol şirketleri ham petrolü yüzeye zorlamak için yüksek basınçlı azot kullanırlar. Ayrıca sıvı azot, soğutma, biyolojik örneklerin korunması ve düşük sıcaklıklarda bilimsel deneyler yapılabilmesi için bir kriyojenik (dondurucu) sıvı olarak kullanılır.

Azot Element Özellikleri
Simgesi:N
Atom Numarası:7
Grup:Ametal
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:14,00674
Proton Sayısı:7
Nötron Sayısı:7
Elektron Sayısı:7
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,5
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[He] 2s2 2p3
Değerlik (valans):3,5
Erime Noktası:-209.86 °C
Kaynama Sıcaklığı:-195.8 °C
İyonlaşma enerjisi:1402,3 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:-7 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:3,04
Kovalent Yarıçap:0.75 Å
İyonik Yarıçap:1.71 (-3) Å
Atomik Yarıçap:0.75 Å
Atomik Hacim:17.3 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:14.5341 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:29.601 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:47.448 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:10N, 11N … 25N
Kararlı izotopları:14N, 15N
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(±3),5,4,±2,±1
Yoğunluk @ 293 K:0.0012506 g/cm3
Özgül Isı:1.04 J/gK
Buharlaşma Isısı:2.7928 kJ/mol
Füzyon Isısı:0.3604 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.0002598 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:240 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.002%
Deniz suyundaki bolluk:0.00005%
İnsan vücudundaki miktarı:2.6%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )