Astatin elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Astatin elementi üzerinde astatinin simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Astatin elementi
Astatin, simgesi At, atom numarası 85, atom ağırlığı 210 olan radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 7A grubunda (halojenler grubu) 6. periyotta bulunur. D. R. Corson, K. R. MacKenzie, E. Segré tarafından 1940'da Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Bizmutun alfa parçacıkları ile bombalanmasıyla elde edilir. Uranyumun ve toryumun bozunması sonucu doğada küçük miktarlarda astatin bulunabilir ancak herhangi bir zamanda yer kabuğunda bulunan toplam astatin miktarı 30 gramı geçmez. Doğada bu kadar az olması nedeniyle, gerektiğinde astatin yapay olarak üretilir. Bugüne kadar toplam 0.05 mikrogram (0.00000005 gram) astatin üretilmiştir.

Astatin atomu ve elektronları
Astatin atomu elektron kabuk modeli
Astatinin en kararlı izotopu olan 210Astatin, 8,1 saatlik bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 206Bizmuta, elektron yakalama yoluyla da 210Polonyuma bozunur. Üretilen küçük miktarlar ve kısa yarı ömrü nedeniyle astatin için temel bilimsel araştırmaların dışında kayda değer bir kullanım alanı yoktur.

Astatin Element Özellikleri
Simgesi:At
Atom Numarası:85
Grup:Halojen
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(209,9871)
Proton Sayısı:85
Nötron Sayısı:125
Elektron Sayısı:85
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,18,7
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5
Değerlik (valans):1,3,5,7
Erime Noktası:302 °C
Kaynama Sıcaklığı:337 °C
İyonlaşma enerjisi:920 kJ/mol
Elektron ilgisi:270 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,2
Kovalent Yarıçap:1.45 Å
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:1.43 Å
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:9.5 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:8.055555555556 saat
Bilinen izotopları:193At, 194At … 223At
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Beta+ bozunması
Oksidasyon Durumu:(±1),3,5,7
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:40 kJ/mol
Füzyon Isısı:6 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.017 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )