Brom elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Brom Elementi Simgesi Br
Brom Elementi
Brom, simgesi Br, atom numarası 35, atom ağırlığı 79,904 olan, pis kokulu, zehirli ve oda sıcaklığında sıvı durumda bulunan, kızıl- kahverengi renkte sıvı bir elementtir. Periyodik tabloda 7A grubunda (halojenler grubu) 4. periyotta bulunur. Antoine J. Balard tarafından 1826'da Fransa'da keşfedilmiştir.

Doğada göl ve deniz sularındaki bileşiklerde bulunur. Normal oda sıcaklıklarında sıvı olup metalik olmayan tek elementtir. Elemental brom tehlikeli bir malzemedir. Aşındırıcı ve çürütücüdür. Cilde temas ettiğinde ciddi yanıklara neden olur ve buharı göz, burun ve boğazı tahriş eder.

Brom atomu elektron modeli
Brom atomu elektron
kabuk modeli
Brom içten yanmalı motorların kullandığı kurşunlu benzine eklenerek motor içinde oluşan kurşun bileşiklerinin birikmesini önleyen bir kimyasal olan etilen dibromür üretiminde kullanılır/kullanılmıştır. Ayrıca diğer brom bileşikleri boyalarda, gaz dezenfektanlarda, aleve dayanıklı maddelerde, su arıtıcı bileşiklerde ve fotoğraf kimyasallarında kullanılır.


BROM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Br
Atom Numarası:35
Grup:Halojen
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:79,904
Proton Sayısı:35
Nötron Sayısı:45
Elektron Sayısı:35
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,7
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ar] 3d¹⁰ 4s² 4p⁵
Değerlik (valans):1,3,5,7
Erime Noktası:-7.2 °C
Kaynama Sıcaklığı:58.78 °C
İyonlaşma enerjisi:1139,9 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:324,6 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:2,96
Kovalent Yarıçap:1.14 Å
İyonik Yarıçap:1.96 (-1) Å
Atomik Yarıçap:1.12 Å
Atomik Hacim:25.6 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:11.8138 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:21.8 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:36.0 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:⁶⁷Br, ⁶⁸Br … ⁹⁷Br
Kararlı izotopları:⁷⁹Br, ⁸¹Br
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(±1),5
Yoğunluk @ 293 K:3.119 g/cm³
Özgül Isı:0.473 J/gK
Buharlaşma Isısı:15.438 kJ/mol
Füzyon Isısı:5.286 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.00122 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0.0003%
Deniz suyundaki bolluk:0.0066%
İnsan vücudundaki miktarı:0.00029%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.