Disprosyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Disprosyum Elementi Simgesi Dy
Disprosyum Elementi
Disprosyum, simgesi Dy, atom numarası 66 atom ağırlığı 162,5 olan açık yeşil renkli çözeltiler veren, yumuşak, parlak, gümüşi renkli az bulunur bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Paul Émile Lecoq de Boisbaudran tarafından 1886'da Fransa'da keşfedilmiştir.

Disprosyum atomu elektron modeli
Disprosyum atomu elektron
kabuk modeli
Erbiyum, holmiyum ve diğer nadir elementlerle birlikte yaklaşık olarak % 50 nadir element içeren monazit kumunda bulunur. Disprosyum genellikle deneysel amaçlar için kullanılır ve önemli ticari kullanım alanlarına sahip değildir. Ancak nötronları kolayca emdiği ve yüksek bir erime noktasına sahip olduğu için disprosyum nükleer reaktörlerde kullanılabilir özellikte bir elementtir.


DİSPROSYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Dy
Atom Numarası:66
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:162,5
Proton Sayısı:66
Nötron Sayısı:96
Elektron Sayısı:66
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,28,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁰ 6s²
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1412 °C
Kaynama Sıcaklığı:2567 °C
İyonlaşma enerjisi:572 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,22
Kovalent Yarıçap:1.59 Å
İyonik Yarıçap:1.03 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.49 Å
Atomik Hacim:19.0 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.9389 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.67 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.802 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹³⁸Dy, ¹³⁹Dy … ¹⁷³Dy
Kararlı izotopları:¹⁵⁶Dy, ¹⁵⁸Dy, ¹⁶⁰Dy, ¹⁶¹Dy, ¹⁶²Dy, ¹⁶³Dy, ¹⁶⁴Dy
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:8.536 g/cm³
Özgül Isı:0.17 J/gK
Buharlaşma Isısı:230.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:11.060 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0108×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.107 W/cmK
Elastisite modülü:63×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.6×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00062%
Deniz suyundaki bolluk:9.1×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,8
Kafes Parametresi:3.5904 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6477 Å

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.