Disprosyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Disprosyum elementi üzerinde disprosyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Disprosyum elementi
Disprosyum, simgesi Dy, atom numarası 66 atom ağırlığı 162,5 olan açık yeşil renkli çözeltiler veren, yumuşak, parlak, gümüşi renkli az bulunur bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Paul Émile Lecoq de Boisbaudran tarafından 1886'da Fransa'da keşfedilmiştir.

Disprosyum atomu ve elektronları
Disprosyum atomu elektron kabuk modeli
Erbiyum, holmiyum ve diğer nadir elementlerle birlikte yaklaşık olarak % 50 nadir element içeren monazit kumunda bulunur. Disprosyum genellikle deneysel amaçlar için kullanılır ve önemli ticari kullanım alanlarına sahip değildir. Ancak nötronları kolayca emdiği ve yüksek bir erime noktasına sahip olduğu için disprosyum nükleer reaktörlerde kullanılabilir özellikte bir elementtir.

Disprosyum Element Özellikleri
Simgesi:Dy
Atom Numarası:66
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:162,5
Proton Sayısı:66
Nötron Sayısı:96
Elektron Sayısı:66
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,28,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f10 6s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1412 °C
Kaynama Sıcaklığı:2567 °C
İyonlaşma enerjisi:572 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,22
Kovalent Yarıçap:1.59 Å
İyonik Yarıçap:1.03 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.49 Å
Atomik Hacim:19.0 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:5.9389 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:11.67 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:22.802 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:138Dy, 139Dy … 173Dy
Kararlı izotopları:156Dy, 158Dy, 160Dy, 161Dy, 162Dy, 163Dy, 164Dy
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:8.536 g/cm3
Özgül Isı:0.17 J/gK
Buharlaşma Isısı:230.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:11.060 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0108 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.107 W/cmK
Elastisite modülü:63 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:9.6 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0.00062%
Deniz suyundaki bolluk:9.1×10-11%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Mohs: 1,8
Kafes Parametresi:3.5904 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.6477 Å
( 0 soru/yorum )