Gadolinyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Gadolinyum elementi üzerinde gadolinyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Gadolinyum elementi
Gadolinyum, simgesi Gd, atom ağırlığı 156,9 atom sayısı 64 olan, yumuşak, sünek, gümüşümsü beyaz renkte nadir bulunan toprak metallerinden bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Jean de Marignac tarafından 1880'de İsviçre'de keşfedilmiştir.

Gadolinyum atomu ve elektronları
Gadolinyum atomu elektron
kabuk modeli
Gadolinyum, gadolinit ve monazit kumundaki diğer nadir elementlerle birlikte bulunur. Gadolinyum, işlenebilirliklerini ve yüksek sıcaklıklara ve oksidasyona karşı dirençlerini artırmak için demir, krom ve diğer metallerle alaşımlanabilir. Gadolinyum bileşikleri renkli televizyonlar için fosfor yapmak için kullanılır. Bazı izotoplarının nötron yakalama konusundaki başarıları sayesinde reaktör kontrol çubuklarında kullanılabilirler.


GADOLİNYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Gd
Atom Numarası:64
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Heksagonal
Atomik Ağırlığı:157,25
Proton Sayısı:64
Nötron Sayısı:93
Elektron Sayısı:64
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,25,9,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f⁷ 5d¹ 6s²
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:1313 °C
Kaynama Sıcaklığı:3273 °C
İyonlaşma enerjisi:592 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,2
Kovalent Yarıçap:1.61 Å
İyonik Yarıçap:1.05 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.54 Å
Atomik Hacim:19.9 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.1500 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.095 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:20.635 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹³⁴Gd, ¹³⁵Gd … ¹⁶⁹Gd
Kararlı izotopları:¹⁵⁴Gd, ¹⁵⁵Gd, ¹⁵⁶Gd, ¹⁵⁷Gd, ¹⁵⁸Gd, ¹⁶⁰Gd
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:3
Yoğunluk @ 293 K:7.895 g/cm³
Özgül Isı:0.23 J/gK
Buharlaşma Isısı:359.40 kJ/mol
Füzyon Isısı:10.050 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00736×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.106 W/cmK
Elastisite modülü:55×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:-2×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00052%
Deniz suyundaki bolluk:7×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Ferromanyetik
Sertlik:Mohs: 5,13
Kafes Parametresi:3.6361 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:5.7828 Å
( 1 yorum )
1 yorum:

Unknown
çok iyi olmuş , teşekkürler
13.1.13
Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.