İterbiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

İterbiyum elementi üzerinde iterbiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
İterbiyum elementi
İterbiyum simgesi Yb, atom numarası 70, atom ağırlığı 173,04 olan değerli bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan lantanitler) grubunda 6. periyotta bulunur. Gümüşümsü, parlak, dövülebilir ve sünek bir metaldir. Jean de Marignac tarafından 1878 de İsviçre'de keşfedilmiştir.

İterbiyum atomu ve elektronları
İterbiyum atomu elektron
kabuk modeli
İtriya, monazit, gadolinit ve ksenotim gibi minerallerde bulunur. Monazitin genellikle ağırlıkça % 50'si nadir elementtir ve tipik olarak % 0.03 iterbiyum içerir.

İterbiyumun kullanım alanı çok kısıtlıdır. Metalürjik ve kimyasal deneylerde kullanılır. Bazı mekanik özelliklerini iyileştirmek için paslanmaz çelik alaşımlarında kullanılabilir. Bir amplifikatör (yükseltici) olarak kullanılabileceği fiber optik kabloda bir elektriksel katkılama maddesi olarak kullanılabilir. Ayrıca izotoplarından bir tanesi, taşınabilir X-ray makineleri için bir x-ışını kaynağı olarak kabul edilir.


İTERBİYUM ELEMENTİ ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Yb
Atom Numarası:70
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Kübik merkezli yüzey
Atomik Ağırlığı:173,04
Proton Sayısı:70
Nötron Sayısı:103
Elektron Sayısı:70
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Xe] 4f¹⁴ 6s²
Değerlik (valans):2,3
Erime Noktası:819 °C
Kaynama Sıcaklığı:1196 °C
İyonlaşma enerjisi:603 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:50 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:1,1
Kovalent Yarıçap:1.74 Å
İyonik Yarıçap:.99 (+3) Å
Atomik Yarıçap:2.40 Å
Atomik Hacim:24.79 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.2542 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:12.188 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:25.03 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:¹⁴⁸Yb, ¹⁴⁹Yb … ¹⁸²Yb
Kararlı izotopları:¹⁶⁸Yb, ¹⁷⁰Yb, ¹⁷¹Yb, ¹⁷²Yb, ¹⁷³Yb, ¹⁷⁴Yb, ¹⁷⁶Yb
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(3),2
Yoğunluk @ 293 K:6.98 g/cm³
Özgül Isı:0.15 J/gK
Buharlaşma Isısı:128.90 kJ/mol
Füzyon Isısı:7.660 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.0351×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.349 W/cmK
Elastisite modülü:18×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:25.1×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0.00028%
Deniz suyundaki bolluk:8×10⁻¹¹%
İnsan vücudundaki miktarı:Yok
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:Brinell: 343 MPa
Kafes Parametresi:5.4864 Å
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.