Plütonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Plütonyum elementi üzerinde plütonyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Plütonyum elementi
Plütonyum, simgesi Pu, atom sayısı 94, atom ağırlığı 244,06 olan gümüşümsü beyaz renkte, yapay olarak üretilen ve son derece radyoaktif olan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G. T. Seaborg, J. W. Kennedy, E. M. Mc Millan, A. C. Wohl tarafından 1940'da Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Nadiren bazı uranyum cevherlerinde bulunur. Yapay olarak uranyumun nötronlarla bombalanmasıyla elde edilir. Plütonyumun en kararlı izotopu olan 244Plütonyum, yaklaşık 82 milyon yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 240Uranyuma dönüşür. Ayrıca 244Plütonyum spontan fizyon ile de bozunur.

Plütonyum atomu ve elektronları
Plütonyum atomu elektron kabuk modeli
Plütonyum izotoplarından sadece 238Plütonyum ve 239Plütonyum, temel araştırmaların dışında kullanım alanı bulmuştur. 238Plütonyum, güneş ışığı enerjisinden çok uzaktaki uzay araçlarında elektrik üretmek için radyoizotop termoelektrik jeneratörlerinde kullanılır. 239Plütonyum ise nükleer bombalar ve bazı nükleer reaktörler de kullanılır.

Plütonyum Element Özellikleri
Simgesi:Pu
Atom Numarası:94
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Monoklinik
Atomik Ağırlığı:(244,0642)
Proton Sayısı:94
Nötron Sayısı:150
Elektron Sayısı:94
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,24,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f6 7s2
Değerlik (valans):3,4,5,6
Erime Noktası:641 °C
Kaynama Sıcaklığı:3232 °C
İyonlaşma enerjisi:585 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,28
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:12.32 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.06 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:7.927447995941×107 yıl
Bilinen izotopları:228Pu, 229Pu … 247Pu
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:6,5,(4),3
Yoğunluk @ 293 K:19.8 g/cm3
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:344.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.840 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00666 106/cm ohm
Termal İletkenlik:0.0674 W/cmK
Elastisite modülü:97 103 MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:46.7 10-6 K-1
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:6.183 Å
Kafes Parametresi:4.822 Å
Kafes Parametresi:10.963 Å
( 0 soru/yorum )