Plütonyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Plütonyum elementi üzerinde plütonyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Plütonyum elementi
Plütonyum, simgesi Pu, atom sayısı 94, atom ağırlığı 244,06 olan gümüşümsü beyaz renkte, yapay olarak üretilen ve son derece radyoaktif olan metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. G. T. Seaborg, J. W. Kennedy, E. M. Mc Millan, A. C. Wohl tarafından 1940'da Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Nadiren bazı uranyum cevherlerinde bulunur. Yapay olarak uranyumun nötronlarla bombalanmasıyla elde edilir. Plütonyumun en kararlı izotopu olan ²⁴⁴Plütonyum, yaklaşık 82 milyon yıllık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²⁴⁰Uranyuma dönüşür. Ayrıca ²⁴⁴Plütonyum spontan fizyon ile de bozunur.

Plütonyum atomu ve elektronları
Plütonyum atomu elektron
kabuk modeli
Plütonyum izotoplarından sadece ²³⁸Plütonyum ve ²³⁹Plütonyum, temel araştırmaların dışında kullanım alanı bulmuştur. ²³⁸Plütonyum, güneş ışığı enerjisinden çok uzaktaki uzay araçlarında elektrik üretmek için radyoizotop termoelektrik jeneratörlerinde kullanılır. ²³⁹Plütonyum ise nükleer bombalar ve bazı nükleer reaktörler de kullanılır.


PLÜTONYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Pu
Atom Numarası:94
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Monoklinik
Atomik Ağırlığı:(244,0642)
Proton Sayısı:94
Nötron Sayısı:150
Elektron Sayısı:94
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,24,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f⁶ 7s²
Değerlik (valans):3,4,5,6
Erime Noktası:641 °C
Kaynama Sıcaklığı:3232 °C
İyonlaşma enerjisi:585 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,28
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:12.32 cm³/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.06 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:7.927447995941×10⁷ yıl
Bilinen izotopları:²²⁸Pu, ²²⁹Pu … ²⁴⁷Pu
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:6,5,(4),3
Yoğunluk @ 293 K:19.8 g/cm³
Özgül Isı:0.13 J/gK
Buharlaşma Isısı:344.0 kJ/mol
Füzyon Isısı:2.840 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:0.00666×10⁶/cm ohm
Termal İletkenlik:0.0674 W/cmK
Elastisite modülü:97×10³ MPa
Isıl Genleşme Katsayısı:46.7×10⁻⁶ K⁻¹
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Paramanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:6.183 Å
Kafes Parametresi:4.822 Å
Kafes Parametresi:10.963 Å

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.