Klor elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Klor elementi üzerinde klorun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Klor elementi
Klor, simgesi Cl, atom numarası 17, atom ağırlığı 35,45 olan normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, yeşilimsi-sarı renkte bir gaz elementtir. Periyodik tabloda 7A grubunda (halojenler grubu) 3. periyotta yer alır. Carl Wilhelm Scheele tarafından 1774'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Klor, doğada serbest formda bulunmaz. Tuz en yaygın bileşiğidir ve sulu sodyum klorürün (deniz suyu veya tuz madenlerindeki tuzlu suyun) elektroliziyle üretilir.

Klor hafif antiseptik olması özelliğiyle, suyun klorlanması olarak da bilinen suyun dezenfeksiyon işlemi için suya katılır. Klor saf olarak çok tehlikeli bir maddedir. Sıvı klor ciltte yanıklara, gaz klor mukus zarlarında tahrişe neden olur. Bu yüzden insanların etkileşimde bulunduğu sulara eser miktarlarda eklenir (Genellikle bu oran herhangi bir salgın hastalık olmadığı durumlarda 0,2 ile 0,5 mg/litre arasında değişir).

Klor atomu ve elektronları
Klor atomu elektron kabuk modeli
Klor ayrıca ağartıcılar, asitler ve kloroflorokarbonlar gibi birçok başka bileşikte kullanılır. Kağıt ürünleri, plastikler, boyalar, tekstil ürünleri, ilaçlar, antiseptikler, böcek ilaçları, çözücüler ve boyalar gibi birçok endüstriyel üründe büyük miktarlarda klor kullanılır. Yaygın olarak sofra tuzu olarak da bilinen sodyum klorür yiyeceklerde ve bazı endüstriyel işlemlerde kullanılır. Hidrojen klorür ise suyla karıştırıldığında güçlü ve ticari açıdan önemli bir asit olan hidroklorik asidi oluşturur.

Klor Element Özellikleri
Simgesi:Cl
Atom Numarası:17
Grup:Halojen
Kristal Yapısı:Ortorombik
Atomik Ağırlığı:35,4527
Proton Sayısı:17
Nötron Sayısı:18
Elektron Sayısı:17
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,7
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Ne] 3s2 3p5
Değerlik (valans):1,3,5,7
Erime Noktası:-100.98 °C
Kaynama Sıcaklığı:-34.6 °C
İyonlaşma enerjisi:1251,1 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:348,8 (kJ/mol)
Elektronegatiflik:3,16
Kovalent Yarıçap:0.99 Å
İyonik Yarıçap:1.81 (-1) Å
Atomik Yarıçap:0.97 Å
Atomik Hacim:16.9 cm3/mol
1. İyonizasyon Potansiyeli:12.9676 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:23.81 V
3. İyonizasyon Potansiyeli:39.611 V
Yarılanma ömrü:Kararlı
Bilinen izotopları:28Cl, 29Cl … 51Cl
Kararlı izotopları:35Cl, 37Cl
Radyoaktiflik:Hayır
Bozunma şekli:Bozunma yok
Oksidasyon Durumu:(±1),3,5,7
Yoğunluk @ 293 K:0.003214 g/cm3
Özgül Isı:0.48 J/gK
Buharlaşma Isısı:10.20 kJ/mol
Füzyon Isısı:3.203 kJ/mol
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.000089 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0.017%
Deniz suyundaki bolluk:2%
İnsan vücudundaki miktarı:0.12%
Manyetiklik:Diyamanyetik
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )